English-Dutch translations for house

 • huis
  Het is een beetje als het huis dat Jack bouwde. It is like the house that Jack built. Het Europese huis moet een veilig huis zijn voor kinderen. The European house must be a safe house for children. Ik verzoek het Huis met klem dit te steunen. I urge the House to support it.
 • accommoderen
 • herbergen
 • kamer
  Sympathie voor deze politieke activiteiten blijkt ongewoon hardnekkig, zelfs in deze Kamer. Sympathy for such political methods persists, even in this House. Inmiddels hebben beide kamers voor de ratificatie gestemd. Now both the upper and lower houses have voted to approve the ratification. Het moet een tweede wetgevende kamer worden op dezelfde wijze als het Parlement. It must become a second legislative house, just like the European Parliament.
 • onderbrengen
  Ik stel voor een soort kredietbemiddelaar in het leven te roepen, die de oninbare vorderingen op Griekenland zou kunnen onderbrengen in een geschikte financiële structuur. I propose the creation of a kind of credit mediator, which could house Greece's bad debt in a suitable financial, or hive-off, structure.
 • villa
 • woonst
  Die deelstaten zijn grondwettelijk zelfstandig geworden met eigen adres, eigen woonst, eigen budget, eigen beheer. These federal states have become constitutionally independent with their own address, own house, own budget, own management.

Definition of house

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net