English-Estonian translations for order

 • järjestamaMis puutub kaubaveosse Euroopas, siis on ilmselt õige öelda, et peame need kolm prioriteeti erinevalt järjestama, vähemalt tähestikule vastupidises järjekorras. When it comes to freight transport in Europe it is probably right to say that we must rank these three priorities differently, according to reverse alphabetical order, no less.
 • käskPäeva käsk on olla realistlik ja pragmaatiline. Realism and pragmatism are the order of the day. Kus olite 23. oktoobril 2006. aastal, kui anti käsk tulistada 14 inimesele silma kummikuulidega, mida lasti pea kõrguselt? Where were you on 23 October 2006, when fourteen people were ordered to be shot in the eye with rubber bullets fired at head height? Peame edasi andma sõnumi, et demokraatiat ei saa kehtestada jõuga, ning et vastuvõetamatu on meeleavalduste mahasurumiseks saata sõjavägi, kellele on antud käsk tulistada. The message we must convey is that democracy cannot be imposed by force, and that it is not acceptable to quash demonstrations by sending in the army with orders to shoot on sight.
 • käskima
 • korrastamaÕnneks on nad vähemalt nüüd alustanud oma asjade seisu korrastama - parem hilja kui mitte kunagi. Fortunately, they have now made a start - better late than never - on putting their affairs in order. Samas peaks parlament ka oma koda korrastama ning tagama igakülgse maksimaalse avatuse. Parliament should also put its own house in order, though, and should guarantee maximum openness in all its facets. On ka tõsi, et parlament peaks oma koda korrastama ning tagama igakülgse avatuse, enne kui asub teisi noomima. It is also true that Parliament should put its own house in order, and should guarantee maximum openness in all its facets, before it hauls others over the coals.
 • kask
 • kordSellepärast, et Pekingis valitseb kord. Because order reigns in Beijing. Niisugune kord muutis riigid õitsvaks. That order made nations prosperous. Seda nõuab parlamentaarne kord. That is required by parliamentary order.
 • korraldusMaksmise korraldus oli samm õiges suunas. The payment order was a step in the right direction. Õigusnormi laad erineb korralduse või keelu omast. The nature of the legal norm is different from an order or a ban. Oli vaja, et nõukogu annaks teile korralduse tegutseda ja mul on sellest kahju, kuid nii need asjad olid. It needed the Council to give you the order to act, and I regret that, but that is how it was.
 • orduSee on ordu, kes on andnud vaikimisvande. That is an order that has taken a vow of silence. Nemad on need, kes on saanud kõige entusiastlikumateks kapitalistideks, neoliberaalideks ja maailmavalitsemise ordu eestvõitlejateks. They are the ones who have become the most enthusiastic capitalists, neo-liberals and champions of the order of world domination. Arvan, et üks võimalus seda teha on kasutada hollandi vanasõna - kõik ühe ordu mungad peavad kandma ühesugust rüüd. I think that one way in which I can do that is by using the Dutch proverb: 'All monks of the same order should have to wear the same habit'.
 • selts
 • tellima
 • tellimusKui seda nimetatud aja jooksul ei tehta, on ostjal õigus tellimus tühistada; If it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order; Mustad lambad on need, kes tellimuse esitamise ajal juba väga hästi teavad, et nad ei makse selle eest kunagi. The black sheep are those who, at the time they place the order, already know very well that they will never pay for it. Teiseks on laevatehastel järgmiseks paariks aastaks juba tellimused olemas, mis tagab nende kasumlikkuse sel ajal. Secondly, the shipyards have full order books for the next few years, which will guarantee their profitability during this period.

Definition of order

 • The

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net