English-Finnish translations for British

 • brittiläinen
  Siinä sanottiin hyvin selvästi " brittiläinen naudanliha" . It quite clearly said 'British beef' . Häpeäkseni kyseessä on brittiläinen ryhmä. To my shame, it is a British group. Valintani on ”Great British” (mahtava brittiläinen) - jos totta puhutaan, valintamme on ”global” (maailmanlaajuinen). I think I would like to opt for 'Great British' - but no, we will go for 'global'.
 • britit
  Britit eivät kerta kaikkiaan voi hyväksyä sitä. This is simply unacceptable for the British people. Luulen myös, että britit ovat estämässä tämän ehdotuksen etenemistä. I also think the British are blocking this proposal. Britit kutsuvat tätä varhaisvaroitusdiplomatiaksi. This is what the British call early warning diplomacy.
 • britti-
 • britannianenglanti
 • brittiläiset
  Aihe: Brittiläiset asetoimitukset Indonesiaan Subject: British arms supplies to Indonesia Esimerkkinä tästä olivat brittiläiset markkinat. A good example of this is the British market. Brittiläiset maatalousyrittäjät ovat tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa. The British farmers are in crisis at the moment.
 • englantilainen
  Hän väitti, että tekstissä olisi pitänyt lukea " englantilainen liha" eikä " brittiläinen liha" . He claimed that the text should have read 'English meat' instead of 'British meat' . Britannian kansalaisia ei ole olemassakaan, ellei ole Pohjois-Irlannin irlantilainen, skotlantilainen, walesilainen tai englantilainen. There is no such thing as a British citizen if you are not Irish from Northern Ireland, Scottish, Welsh or English. Me tutkintavaliokunnassa olevat tiedämme, että eräs englantilainen ministeri ei osoittautunut tapaamisen arvoiseksi. We on the Committee of Inquiry know something about this - a British minister felt that we were not worthy to meet with him.
 • englantilais-
 • britti
  Asiasta ei kuitenkaan kerrottu minulle, vaikka olen britti ja samasta jäsenvaltiosta. They did not tell me, though I am British, and from the same Member State. Haluan myös selventää, että Europolin johtajana on nyt erinomainen britti. May I also clarify that the head of Europol is now a British man of great quality. Arvoisa puhemies, olen ylpeä siitä, että olen britti, mutta häpeän tänään sitä, että minulla on sama kansallisuus kuin tuolla miehellä. Mr President, I am proud to be British but today I am ashamed to share my nationality with that man.
 • englanninenglanti
 • [[britti]]-

Definition of British

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net