English-Finnish translations for Centre

  • keskustaKeskusta-oikeisto ja keskusta-vasemmisto ovat ratifioineet nämä EU:n ja hallitusten päätökset. The centre-right and centre-left have ratified these EU and government decisions. Koko EU:ssa tarvittaisiin noin 1 800 tällaista keskusta. We would need around 1 800 such centres EU-wide. Valitettavasti mainittua keskusta ei ole vielä perustettu. Unfortunately, that centre has not yet been set up.
  • kansalaisopisto
  • keskiöKeskiön ansiosta polkimet voidaan kiinnittää polkupyörän runkoon niin, että polkimet pyörivät vapaasti.[http://www.polkupyoraily.net/wiki/Keski%C3%B6]Energia- ja ulkopolitiikka Putinin Kiinan vierailun keskiössä. ([http://yle.fi/uutiset/energia-_ja_ulkopolitiikka_putinin_kiinan_vierailun_keskiossa/6164918 yle.fi]
  • keskusKeskus on avoin myös muille jäsenvaltioille. The centre is also available to any other Member State. Paitsi että keskus ei pysy koossa, se on jopa vaivoin havaittavissa. Not only does the centre not hold; it is hardly discernible. Keskus on avattava uudelleen välittömästi. The centre must be reopened immediately.
  • napaKäyttäydymme ikään kuin Eurooppa olisi muuta kuin Euraasian mantereen jatko, ikään kuin se olisi maailman napa ja ikään kuin Aasia sijaitsisi toisella mantereella. We are behaving as if Europe were something other than an appendage to the Eurasian continent, as if it were the centre of the world, and as if Asia were on another continent. Ei siksi, että alueemme olisi maailman napa, vaan ainoastaan siksi, että sieltä saivat alkunsa ne hengelliset juuret, joiden vaikutus ulottuu meidän jokaisen elämään. That is not because we are the centre of the world. It is only because the spiritual roots sprang from here to transmit their force among every and each one of us. taivaannapa

Definition of Centre

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net