English-Finnish translations for absorb

 • imeäTätä edelsi pitkä kuivuus, joka heikensi maaperän kykyä imeä sadetta. It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain. Saamme toistuvasti uusia järkyttäviä tietoja, ja tällä välin tiedetään, että pehmentimet voivat päätyä myös ravintoketjuun, koska rasvaiset elintarvikkeet voivat imeä niitä itseensä. We constantly hear shocking information, such as that softeners can also find their way into the food chain, as they can be absorbed in fatty foods. Metsät ja meret ovat tärkeimpiä hiilidioksidinieluja ja -varastoja, ja on havaittu, että myös metsän maaperän kyky imeä hiiltä on jopa suurempi kuin itse puuston pohjoisessa. Forests and seas are among the most important carbon sinks and stores, and it has also been seen that the ability of forest soil in the north to absorb carbon is even greater than that of trees.
 • absorboidaJa toivon, ettei Ruotsia koskaan absorboida. And I hope Sweden will never be absorbed. Sellaiset auton etuosat, jotka voivat absorboida yliajetun jalankulkijan aiheuttaman törmäyksen, ovat tärkeitä silloin, kun arvioidaan mahdollisia onnettomuuden aiheuttamia vahinkoja. Front designs that are capable of absorbing the impact of a pedestrian who is hit are vital in quantifying how much harm accidents would cause if they happened.
 • imaista
 • nielaistaKaverilla kesti tunnin saada enterokapseli nielaistuksi.Maanvajoama nielaisi talon.Hän nielaisi syötin.
 • omaksuaKulttuuria voidaan välittää, ja sitä voidaan omaksua ja torjua. Culture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating. Euroopan unionin suuri kysymys oli, pitäisikö sen omaksua tarkistettu STCW-sopimus kokonaisuudessaan tai pitäisikö sen omaksua asteittain parhaat tarkistetut osat. The big question for the European Commission was whether it should have absorbed the revised STCW Convention lock, stock and barrel, or whether it should pick, piecemeal, the best revised elements. Meidän on sen vuoksi säilytettävä olemassa olevat kulttuurimme ja olemassa oleva monimuotoisuutemme ja omaksua uutta monimuotoisuutta, jota on saapunut ja jota saapuu edelleen mantereellemme. We therefore need to preserve our existing cultures and our existing diversity and actually absorb the new diversity which has come, and which is continuing to come, into our continent.
 • kantaaHän kantoi mukanaan isoa laukkuaHuh, en jaksa kantaa tätä enää metriäkään...Hän kantaa aina tyylilleen uskollisia asuja.
 • kestääToimiva perhe kestää vaikeuksia yksinkertaisesti paremmin, koska perheen jäsenet ovat vähemmän riippuvaisia yhteiskunnan palveluista. A functioning family is simply in a better position to absorb difficulties, because the parts of the family are less dependent on state institutions. Parlamentin viime keväinen päätös tärkeästä tavoitteesta päästöjen alentamiseksi tasolle, jonka luonto kestää, vaikuttavat siis vähitellen tehokkaasti biologiseen monimuotoisuuteen. Last spring, Parliament aimed high and called for reductions in emissions to a level the environment could absorb. The effects on biological diversity should gradually be felt. Se ei kestänyt hänen painoaan.
 • kuluttaaMaailmanpankin tutkimuksessa todetaan, että tämän verran voidaan kuluttaa. According to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount. Älä kuluta sohvan kangasta pyörimällä siinä edestakaisin!Hän kulutti paljon rahaa uusiin vaatteisiinsa.
 • nielläKeskikokoinen uusi bensa-auto nielee rahaa kuukaudessa 808 euroa, jos ajokilometrejä kertyy vuodessa 20 000.Tiekuljetukset nielevät jatkuvasti lisää dieseliä.Bensa-automaatit eivät niele enää käteistä. (Taloussanomat
 • sietääEn voi sietää häntä.Mahani ei siedä tuota lääkettä.
 • syventyäVirran kulutuksesta syventynyt uoma.Taiteilija syventyi anatomisiin tutkielmiin.Vanha sihteeri oli niin syventynyt työhönsä, ettei kuullut mitään mitä sanoin.
 • uppoutuauppoutua tenttikirjoihinHän on taas niin uppoutunut pelaamiseen, ettei näe eikä kuule.

Definition of absorb

Examples

 • Heat, light, and electricity are absorbed in the substances into which they pass.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net