English-Finnish translations for acceptable

 • hyväksyttävä
  Muutoin mietintö on hyväksyttävä. Otherwise, the report is acceptable. Minusta tämä on ainoa hyväksyttävä etenemistapa. I believe that is the only acceptable way to go.
 • kelvollinen
  Mielestäni nyt saavutettu tulos, joka neuvoston on vielä lopullisesti vahvistettava, on kaikin puolin kelvollinen. I believe that this outcome, which has yet to be finally confirmed by the Council, is acceptable. Työpaikoilla tapahtuvan häirinnän torjumiseksi on siis tärkeää antaa jokaiselle työntekijälle jälleen vakaa työsuhde, tyydyttävät työolot ja kelvollinen palkka. Combating harassment at work, therefore, involves restoring to each worker security of status, acceptable working conditions and a decent wage. Uskon, että ehdotus ja ehdotetut tarkistukset ovat kaiken kaikkiaan kelvollinen vastaus julkiseen paheksuntaan, joka koskee karjan joukkoteurastuksia. I believe that the proposal and the proposed amendments are all in all an acceptable response to the public outcry on the mass culling of livestock.
 • mahdollinen
  Askel taaksepäin ei ole mahdollinen eikä hyväksyttävä. A backward step is neither possible nor acceptable. Kompromissi ei ole paras mahdollinen mutta kuitenkin hyväksyttävissä oleva ratkaisu. The compromise is not the best possible one, but is nevertheless an acceptable solution. Ehdotus ei siksi ole lähtökohdistamme katsottuna täysin paras mahdollinen mutta kuitenkin selvästi hyväksyttävä. Therefore, the proposal is not absolutely ideal from our point of view, but it is still quite acceptable.
 • mieluisa
 • sopiva
  Lentomatkustajien määrästä sanoisin, että meistä 5 miljoonaa on sopiva luku. As far as the number of passengers is concerned, we feel that 5 million is acceptable. Neuvoston ensisijaisena tehtävänä on kuitenkin etsiä piste, jossa eri näkemykset kohtaavat toisensa, kaikille sopiva kompromissi. However, the Council's primary mission is to seek a meeting-point, a compromise acceptable to all. Meidän on myös määritettävä yhdessä sopiva kustannusten ja riskien välinen suhde, niin kutsuttu "hyväksyttävä virheriski". We also need to define together an acceptable ratio between costs and risk - the so-called 'tolerable risk of error'.
 • tervetullut
  Hyväksyttäväksi ehdotettu asiakirja on tervetullut kompromissi. The text being proposed for adoption is an acceptable compromise.
 • tyydyttävä
  Loppujen lopuksi ratkaisu on kuitenkin tyydyttävä. But ultimately this is an acceptable solution. Komission mielestä kompromissi on tyydyttävä. The Commission finds the compromise acceptable. Tämän selvennyksen myötä tarkistus on helppolukuinen ja tyydyttävä. By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.

Definition of acceptable

Examples

 • We need to find an acceptable present for Jeff.
 • The designs were acceptable, but they were nothing special either.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net