English-Finnish translations for accomplish

 • saavuttaa
  Miten voimme tällä tavoin saavuttaa mitään? How can we accomplish anything? Itäinen kumppanuus on keskeinen väline, jonka avulla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. The Eastern Partnership is a key tool to accomplish that. Tämä osoittaa mitä voimme saavuttaa, kun kaikki ovat täysin sitoutuneet monitahoisen hankkeen toteuttamiseen. This shows what can be accomplished if everyone is fully committed to a complex project.
 • suorittaa
  ~ tutkinto~ rangaistus~ velvollisuutensa
 • saada aikaan
  Voimme näyttää maamiehillemme, että EU:n kanssa voidaan saada aikaan hyviä asioita. It can show our fellow countrymen at home that good things can be accomplished together in the EU. Syventäminen olisi pitänyt saada aikaan Nizzassa, mutta näin ei tapahtunut. Sen sijaan laajentumista tapahtui myöhemmin. The deepening process should have been accomplished at Nice, but was not, while there was widening at a later date. Tämä on tärkeää, jos haluamme edistää poliittista vakautta, ja sen me voimme saada aikaan parlamentteja lujittamalla. That is important if we want to help build up political stability, which is what we accomplish by strengthening the parliaments.
 • hankkia
 • saattaa päätökseen
 • toteuttaa
  Kuinka tämä aiotaan toteuttaa? How do you intend to accomplish this? Kaikkea tätä ei voida toteuttaa yhdessä yössä. All this will not be accomplished as soon as tomorrow morning. Se pitäisi toteuttaa oikeudellisista tutkimuksista riippumatta. It should be accomplished independently of any judicial inquiry.
 • varustaa
  Hyvin varustettu kirjakauppa.
 • kulkea (taival)
 • panna täytäntöön
 • saada aikaan
 • saada tehty
 • saada tehdyksi
 • saattaa päätökseen
 • saavuttaa (tavoite ym.)
 • saavuttaa jk ikä
 • [[saada]] [[aikaan]]
 • [[saada]] [[tehty
 • [[saattaa]] [[päätökseen]]

Definition of accomplish

Examples

 • to accomplish a design, an object, a promise

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net