English-Finnish translations for acknowledged

  • hyväksytty
    Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma tunnustetaan nyt kaikkialla menestykseksi, koska 39 kaikkiaan 42 lainsäädäntötoimenpiteestä on hyväksytty. It is now universally acknowledged that the FSAP has been a success, given that 39 of the 42 legislative measures have been adopted. Tällä välin on hyväksytty yleisesti se, että vuoden 1999 kiinteiden hintojen käyttö taloudellisen ennakkokatsauksen laadinnassa tarjoaa käytännön kannalta monia etuja. It is now generally acknowledged that the use of constant 1999 prices for drawing up the financial perspective offers a number of practical advantages. Näiden korallien ja muiden syvänmeren eliöiden historiallinen arvo ymmärretään vasta ajan mittaan, ja niiden tarjoamat suunnattomat bioteknologiset mahdollisuudet on jo yleisesti hyväksytty. The value of these corals and other deep-sea organisms to our heritage will be seen over time and it is widely acknowledged that they have huge biotechnological potential.
  • myönnetty
    Tämä on myönnetty selväsanaisesti Amsterdamin sopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa. This has been expressly acknowledged in Article 299(2) of the Treaty of Amsterdam. Eittämättä joitakin virheitä on myönnetty tapahtuneen, mutta selkeää myöntöä vielä odotetaan. Admittedly, some errors have been acknowledged, but a clear admission has yet to come. Yhtä innokkaasti ei ole sen sijaan myönnetty sitä, että se on ollut myös menestyksellinen vaurautta edistävä prosessi. What is not so readily acknowledged is that it has also been a successful prosperity process.
  • tunnustettu
    Kenties parlamentin valmiuksia ei ole varauksetta tunnustettu. This has perhaps not been fully acknowledged. Tämä on vahvistettu ja yleismaailmallisesti tunnustettu tosiasia. This is an established and universally acknowledged fact. Totuus ihmisoikeusrikkomuksista on nyt tullut julki ja tunnustettu. The truth about human rights violations is now public and acknowledged.

Definition of acknowledged

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net