English-Finnish translations for acquire

 • hankkia
  Onko löydettävissä minkäänlaista halukkuutta hankkia Euroopalle autonomia? Is there any inclination for Europe to acquire autonomy? Parlamentin jäsenten käyttöön voitaisiin hankkia hybridiautoja. Hybrid cars could be acquired for use by Members of Parliament. Alempien tasojen viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus hankkia kestäviä tuotteita ja palveluja. Lower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
 • omaksua
  Meidän on tärkeää omaksua uusi käsitys maailmankaupasta. It is important for us to acquire a new map of world trade.
 • havaita
  On myös voitu havaita, että parlamentin uusien valtuuksien hankinta tapahtui pikemminkin asteittain kuin suurin edistysaskelin, suurin harppauksin. It has also been noted that Parliament has acquired new powers as a result more of a gradual evolutionary process than of intermittent major advances. Hallinnolliselta kannalta on myönteistä havaita, että yrityksen perustamiseen liittyvät hallinnolliset muodollisuudet ovat nyt yhtiösääntöjen kulmakivi. On the administrative side, it is nice to see that the administrative formalities for forming a company have now acquired the cornerstone of the company statute. Pellolla havaitsin kolme kurkea ruokailemassa.
 • oppia
  Vapaaehtoistyö tarjoaa kansalaisille tilaisuuden oppia ja hankkia uusia taitoja sekä kehittyä henkilökohtaisella tasolla. On the one hand, volunteering offers citizens the chance to learn and acquire new skills and for self-development. Psykologista tietämystä, empatiaa ja hienotunteisuutta on vaikeampi oppia, ymmärtää ja kehittää kuin ammatillista asiantuntemusta ja käytännön taitoja. Psychological knowledge, empathy and sensitivity are even more difficult to acquire, understand and develop than professional expertise and practical skills. Laajentumisprosessi voi olla Euroopan unionille arvokas tilaisuus oppia uutta. Lisäksi Euroopan unioni voi laajentaa naapurimaihin ohjelmat, joiden toteuttamisesta sillä on jo kokemusta. The Union can learn important lessons from its enlargement process and can also extend programmes on which it has acquired experience to neighbouring countries.
 • saavuttaa
  Ja miten ne voivat saavuttaa tulosta? And where can they acquire an income? Sillä tavalla on erittäin vaikea saavuttaa uskottavuutta suuren yleisön silmissä. It will be extremely difficult to acquire public credibility through such an approach. Keskuspankki ei toimi tyhjiössä, ja sen täytyy myös saavuttaa uskottavuus ja valta-asema. It will not be operating in a vacuum, and it will have to acquire credibility and authority.
 • saavuttaa (tavoite ym.)
 • voittaa
  Voitin Minnan bingossa.Mikä joukkue voitti kultaa?Kumpi joukkue voitti ottelun?

Definition of acquire

 • To get
 • To contract

Examples

 • He acquired a title
 • all the riches he acquired were from hard work
 • One should acquire as much knowledge as possible from reading
 • to acquire a skill
 • to acquire decent habits and manners

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net