English-Finnish translations for acquisition

 • hankinta
  Esimerkkinä voitaisiin mainita uusien moottoreiden hankinta tai moottoreiden uusiminen. One example is the acquisition of new engines or engine renewal. Suuriannoksinen brakyterapia vaatii korkeatasoisia välineitä, ja Valko-Venäjä tarvitsee apua, koska näiden laitteiden hankinta- ja huoltohinnat ovat korkeat. High-dose-rate brachytherapy requires high-tech equipment and, due to the high acquisition and maintenance costs of this equipment, Belarus needs assistance.
 • hankkiminen yrityskauppa
 • avaruusaluksen t. satelliitin paikantaminen (tutkan avulla)
 • edullinen ostos (tms)
 • hankittu omaisuus
 • hankkiminen
  Kansainvälisen oikeushenkilöllisyyden hankkiminen on vahva ase unionille. The acquisition of an international legal personality would be a powerful instrument for the Union. Tämä perustaitojen hankkiminen on yksi Euroopan unionin koulutusjärjestelmien 13 perustavoitteesta. The acquisition of basic skills is one of the 13 basic objectives for the education and training systems of the European Union. Teknologisen tutkimuksen edistäminen ja tieteellisen tiedon hankkiminen ovat tärkeitä haasteita Euroopan unionissa 2000-luvulla. The promotion of technological research and the acquisition of scientific knowledge are the major challenge facing Europe in the 21st century.
 • Lisa
 • radioyhteyden palautuminen
 • sääntö
  Jääkiekossa voi sääntöjen rikkomisesta olla rangaistuksena esimerkiksi jäähy tai pelikielto.Suomen kielioppisääntöjen mukaan kansallisuuksien nimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.Kännykän käyttäminen ajon aikana on enemmän sääntö kuin poikkeus, vaikka nykyinen laki kieltää sen.
 • yrityskauppa
  Sulautuma tai yrityskauppa ei saa kuitenkaan missään nimessä olla ristiriidassa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa. On no account, however, must a merger or acquisition infringe EU competition law.
 • yritysosto
  Kysehän ei ole vain Saksan hallituksen myöntämästä 4,5 miljardin euron suuruisesta valtiontuesta vaan myös tapahtumasta, johon sisältyy sekä sulautuma että yritysosto. After all, we are dealing here not only with State aid by the German Government - to the tune of EUR 4.5 billion - but also something that is both merger and acquisition.

Definition of acquisition

 • The act or process of acquiring
 • The thing acquired or gained; a gain
 • The process of sampling signals that measure real world physical conditions and converting these signals into digital numeric values that can be manipulated by a computer

Examples

 • The acquisition of sports equipment can be fun in itself.
 • That graphite tennis racquet is quite an acquisition.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net