English-Finnish translations for adding

 • lisääminen
  Jäsen Corbey sanoi, että aineiden lisääminen lihaan on juuri nyt iso asia. As Mrs Corbey said, adding things to meat is the big thing right now. Meidän pitäisi muistaa BSE-kriisi ja se, mitä liha-luujauhon lisääminen rehuun aiheutti. We should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
 • lisäävä
 • lisäten
  Komission jäsen de Silguy laajentaa lisäksi tätä tyrmistyttävää toteamusta lisäten puheessaan, että tässä yhteydessä Euroopasta hävisi 1, 5 miljoonaa työpaikkaa. Commissioner Silguy amplified this disturbing fact by verbally adding that Europe lost 1.5 million jobs at that time. On ollut jossain määrin keskustelua siitä, soveltavatko maat sääntöjä kauttakulkutuotteisiin lisäten näin niiden arvoa. There has been some dispute as to whether countries have been apply them to transit products, thereby adding value to these. Mielestäni Euroopan parlamentti osallistuu menettelyyn liiallisessa määrin lisäten sitä kautta byrokratiaa ja vaarantaen koko prosessin. In my opinion, Parliament has too much involvement in the process, thereby adding more bureaucracy and jeopardising the whole process.
 • yhteenlaskeminen

Definition of adding

  Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net