English-Finnish translations for address

 • osoite
  Osoitteeksi kelpaa myös työpaikan osoite. The place of work could also be an address. Ensiksikin useampien pitäisi tuntea Internet-sivujen osoite. Firstly, the website address should be better known. Näytä, että Euroopalla on nimi, kasvot, osoite ja puhelinnumero.” Show that Europe has a name, a face, an address, a telephone number.'
 • puhutella
  Näin valittavin äänensävyin minun pitää tänään puhutella myös Euroopan komissiota. I should also therefore address the European Commission in my lament today. Tässä asiassa haluaisin puhutella henkilökohtaisesti maatalouskomissaari Fischleriä. Here I would like to address Mr Fischler personally as the Agriculture Commissioner. Jos tämä parlamentti ei puhuisi, te elävänä olentona ette olisi voineet puhutella sitä. If this Parliament did not speak, you, as a living being, could not have addressed it.
 • osoittaa
  Haluaisin osoittaa muutaman sanan Lontooseen. I want to address a word to people in London. Haluan osoittaa yhden huomautuksen jäsen Titfordille. I would like to address one comment to Mr Titford. Haluan osoittaa yhden huomautuksen . I should like to address one comment to the Taoiseach.
 • puhe
  Hänen Pyhyytensä dalai-lama XIV:n puhe Address by His Holiness the XIVth Dalai-Lama Slovakian tasavallan presidentin Rudolf Schusterin puhe Address by Mr Schuster, President of the Slovak Republic Tsekin tasavallan presidentin Vaclav Havelin puhe Address by Mr Vaclav Havel, President of the Czech Republic
 • valmistautua
  Valmistaudu vaellukseen huolellisesti.
 • antaa jonkun huostaan
 • jättää jonkun haltuun
 • käsitellä
  Tämä on asia, jota haluan käsitellä. This is what I wish to address. Siinä ei käsitellä koulubusseja. It does not address school buses. Ne haluavat käsitellä tätä ongelmaa. They want to address this problem.
 • katuosoite
  Katuosoite koostuu kadunnimestä ja yksilöivästä kadunnumerosta.
 • kosiskella
 • kotiosoite
 • liehittely
 • muistiosoite
  Osoitin sisältää osoitettavan muuttujan muistiosoitteen.
 • pitää puhe
  Ilmoitan teille, että olen jo lähettänyt Aung San Suu Kyille kutsun vierailla Euroopan parlamentissa ja pitää puhe jossain täysistunnossamme. I would like to inform you that I have already sent Mrs Suu Kyi an invitation to visit the European Parliament and to address one of our plenary sessions.
 • puheenvuoro
  Arvoisa presidentti, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Therefore, President, please take the floor to address the House. Jos puheenvuoro osoitetaan komission jäsenille, se ei ole työjärjestyspuheenvuoro. No, if it is addressed to the commissioners it is not a point of order. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, puheenvuoro on teillä. I should like to ask you to address us now, Madam President of the Council.
 • puhetapa
 • puhua
  Haluaisin puhua vielä toisesta asiasta. I want to address a second point. Haluaisin puhua muutamasta asiasta. I would like to address a few points. Seuraavaksi haluan puhua suojien toimittamisesta. I want to address the issue of shelter.
 • puhuttelu
  Johtaja piti taloustilanteesta puhuttelun koko henkilökunnalle.Pieniä lapsia toruttaessa puhuttelun on syytä olla ystävällinen, mutta päättäväinen.Sain rehtorilta puhuttelun tunnilla häiriköinnistä.
 • pukeutua
  Pieni hetki! En ole vielä ehtinyt pukeutua.Presidentin vaimo on pukeutunut vihreään iltapukuun.Usein sanotaan, etteivät suomalaiset osaa pukeutua
 • suunnata
  En halua suunnata sanojani tästä direktiivistä ainoastaan komissiolle vaan myös neuvostolle. With regard to this directive, I would like to address not only the Commission, but also the Council. García-Margallo y Marfilin komissiolle osoittamat moitteet ja syytökset pitäisi suunnata jäsenvaltioille, sillä ongelmahan on niistä lähtöisin. But the complaints and reproaches which Mr García-Margallo y Marfil directs at the Commission should be addressed to the Member States, since it is with them that the problem lies. Suuntaanpa tästä seuraavaksi kotia kohti.
 • taitavuus
 • taito
 • ulosanti
 • URL-osoite
 • valmistaa
 • valmistautuminen
 • viitata
  Sitten haluaisin viitata ydinvoiman ja muiden energialähteiden väliseen täydelliseen epäsuhtaan. Next, I would like to address the total disparity between nuclear and non-nuclear energy. Tämän myötä minulle tarjoutuu mahdollisuus viitata vieläkin suurempaan ongelmaan: uuden Intian ja Pakistanin välisen sodan pelkoon. It gives me the opportunity to address the wider problem: the threat of war again between India and Pakistan. Koska minulle itselleni mainittiin asiasta, haluaisin viitata väärinkäsityksiin, jotka kohdistuvat erääseen komission jäseneen. Having been addressed personally, I wish to point out certain misunderstandings which originate with a Member of the Commission.
 • (tervehdys)puhe
 • adressi
 • asuinpaikka
  Nykyisellä asuinpaikalla sosiaaliset olosuhteet ovat kunnossa, eikä verotuskaan ole kohtuutonta.Kulkumiehen asuinpaikka vaihtelee, viime yönä yövyin oksasella ja olin ojasella aamukahvilla.
 • esitystapa
 • haltuun
  Lukija sai kirjan haltuunsa.Annoin testamentin asianajajan haltuun.
 • huostaan
 • julkilausuma
  komission julkilausuma metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen torjumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi the Commission statement - Addressing the challenges of deforestation and forest degradation to tackle climate change and biodiversity loss, and Julkilausuma kuvastaa sitä, miten tärkeää mielestämme on ottaa huomioon 18 miljoonan työttömän tarpeet, jos haluamme saada rahaliiton menestymään paremmin. The declaration reflects the importance we attach to addressing the needs of 18 million unemployed if we are to make monetary union work more successfully.
 • käytös(tapa)
 • kirjelmä
 • lähettää
  Haluaisin lähettää komissiolle hyvin selkeän viestin. I would like to address a very clear message to the Commission. Mutta unioni lähettää laskunsa ja pöytäkirjansa yhä niiden vanhempien vanhaan osoitteeseen. Yet the Union continues to send its invoices and minutes to the old address of their parents. Unioni voi tehdä lopun tilanteesta, jossa se on osa ongelmaa, vain alkamalla lähettää laskuja oikeisiin osoitteisiin. The Union will only stop being part of the problem when it starts sending the bills to the right addresses.
 • pitää puhe jklle
 • puhutella (arvonimellä)
 • puhutella jkta
 • tituloida
 • URL-[[osoite]]
 • [[antaa]] [[jonkun]] [[huostaan]]
 • [[jättää]] jonkun [[haltuun]]

Definition of address

 • Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed
 • Manner of speaking to another; delivery
 • Attention in the way one addresses a lady.
 • Skill; skillful management; dexterity; adroitness
 • Act of preparing oneself
 • The property itself
 • A location in computer memory
 • An Internet address; URL
 • To prepare oneself
 • To direct#Verb|direct speech
 • To aim; to direct#Verb|direct
 • To prepare or make ready
 • To prepare oneself; to apply one's skill or energies ; to betake
 • To direct one’s remarks (''to'someone
 • To clothe or array; to dress
 • To direct, as words, to ; to make, as a speech, petition, etc. to (any audience
 • To direct speech to; to make a communication to, whether spoken or written; to apply to by words, as by a speech, petition, etc., to speak to; to accost
 • To direct in writing, as a letter; to superscribe, or to direct and transmit
 • To make suit to as a lover; to court; to woo
 • To address oneself to; to prepare oneself for; to apply oneself to; to direct one's speech or discourse to
 • To direct attention towards a problem or obstacle, in an attempt to resolve it
 • To refer a location in computer memory

Examples

 • a man of pleasing or insinuating address
 • the Presidents address is 1600 Pennsylvania Avenue NW in Washington, D.C
 • I went to his address but there was nobody there
 • The program will crash if there is no valid data stored at that address
 • He addressed some portions of his remarks to his supporters, some to his opponents
 • He addressed a letter
 • The ship was addressed to a merchant in Baltimore

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net