English-Finnish translations for adoption

 • adoptio
  Kansainvälinen adoptio on vain yksi vaihtoehto. International adoption is just one option. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (keskustelu) International adoption in the European Union (debate) Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (äänestys) International adoption in the European Union (vote)
 • adoptointi
  Aihe: Romanialaisten lasten kansainvälinen adoptointi Subject: International adoption of Romanian children Lapsen adoptointi Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkitsee raskaita tarkastuksia ja tutkintamenettelyjä, ja mahdollisten vanhempien on saatava adoptioviraston hyväksyntä. To adopt a child in the UK, checks and vetting procedures are robust, and prospective parents need to be accepted by an adoption agency. Lapsen adoptointi maksaa 25 000–30 000 Yhdysvaltain dollaria, ja biologiselle äidille summasta päätyy vain 2–3 prosenttia, eli alle 400 euroa. The adoption of a child costs between USD 25 000 and USD 30 000, and just 2 or 3% of that goes to the birth mother, that is to say, less than EUR 400.
 • käyttöönotto
  Euron käyttöönotto Slovakiassa tuo mukanaan muutoksia. Slovakia's adoption of the euro will bring about changes. Euron käyttöönotto Slovakiassa on myös suuri haaste. Slovakia's adoption of the euro is also a major challenge. Yhtenäisvaluutan käyttöönotto Maltassa 1. tammikuuta 2008 (äänestys) Adoption by Malta of the single currency on 1 January 2008 (vote)
 • hyväksyminen
  Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen Adoption of the Minutes of the previous sitting Perussopimukseen tehtävien muutosten hyväksyminen (keskustelu) Adoption of modifications to the Treaty (debate) Esimerkki tästä on Schengenin laajentumisen hyväksyminen. An example is the adoption of 'Schengen for all'.
 • lapseksi ottaminen
 • valinta
  Libanon ei ole ENP:n paras oppilas taitojen saamisessa ja yhteistyössä, mutta me emme voi sallia kumppanuuden hyväksymistä siten, että kyseessä olisi strateginen valinta. Lebanon is not the best student at learning and cooperating with the ENP, but we cannot allow its adoption as if it were a strategy choice. Jos kansainvälinen adoptio tapahtuu, joko EU:n sisällä tai siten, että siinä on mukana kolmas osapuoli, millainen on lasten ja vanhempien valinta- ja valmistautumisprosessi? If an inter-country adoption takes place, whether within the EU or with the involvement of a third party, what is the process for the selection and preparation of children and parents?

Definition of adoption

 • The act of adopting. versus other senses below--
 • Admission to an institution, for example a hospital, clinic, mental asylum
 • The choosing and making that to be one's own which originally was not so; acceptance
 • Transfer between an old system to another system
 • An act of divine grace by which the redeemed in Christ are admitted to the privileges of the sons of God

Examples

 • A Chinese baby girl was given away for adoption.
 • the adoption of people into hospitals or monasteries
 • the adoption of opinions
 • the adoption of words from another language
 • Our company is considering the adoption of a four-day week

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net