English-Finnish translations for amendment

 • lisäys
  Suullinen tarkistus on lisäys. The oral amendment is an addition. Toisaalta tarkistusehdotuksen myötä tekstiin tulee lisäys. Furthermore, an amendment adds an element to a text. Kompromissitarkistus olisi lisäys aiempaan tarkistukseen. This is a compromise amendment that would remain as an addition.
 • lainmuutos
 • lakimuutos
  Tämä lakimuutos tarjoaa asiasta kiinnostuneille jäsenvaltioille mahdollisuuden ehdottaa tiedotusohjelmia, myös silloin, kun tätä varten ei ole kolmansissa maissa toteutettavia ohjelmia. This legislative amendment will offer interested Member States the possibility to propose information programmes, including when there are no programmes put forward for third countries.
 • reformi
  Ilmaisen myös tyytyväisyyteni siihen, että Euroopan konservatiivien ja reformistien jättämiä tarkistuksia ei hyväksytty. I would also like to express my satisfaction that the amendments which were put forward by the European Conservatives and Reformists Group were not accepted.
 • uudistus
  Mikäli tarkistus hyväksyttäisiin, se kääntäisi mietinnön sisällön päälaelleen, eikä se enää olisi uudistus vaan taantuma. If accepted, the amendment would upset the report and not be a reform but a counter-reform. Olemme ehdottaneet useita tarkistuksia, jotta tämä perinpohjainen uudistus toimisi paremmin. We have proposed a number of amendments in order to improve the operation of this radical reform. Tarkistus 30 tarkoittaa joka tapauksessa, että näitä menetelmiä valvotaan, mikä on myönteinen uudistus. Amendment 30 will in any event mean that those methods are monitored, which is a welcome development.

Definition of amendment

 • An alteration or change for the better; correction of a fault or of faults; reformation of life by quitting vices
 • Correction of an error in a writ or process
 • That which is added; that which is used to increase or supplement something

Examples

 • The First Amendment guarantees freedom of religion, speech, press, assembly, and petition.
 • The Thirteenth Amendment to the United States Constitution abolished slavery.
 • a soil amendment

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net