English-Finnish translations for amount

 • määrä
  Viime vuonna määrä kasvoi 42 prosenttiin. Last year this amounted to 42%. Ehdotettu määrä on 24 miljoonaa euroa. The amount envisaged is EUR 24 m. Tarvitaan tietty määrä varakapasiteettia. We need a certain amount of reserves.
 • lukumäärä
  Itse asiassa hyvin monet ennen vuotta 1994 aloitetut ohjelmat ovat kesken, ja huolestuttavampi ongelma kuin suurien varojen käyttö on ohjelmien suuri lukumäärä. Many programmes in the period prior to 1994 remain open, with the main problem being the large number of programmes, rather than the amount of the resources. Kuten tiedämme, rajojen yli suoritettavien maksujen lukumäärä on Euroopan unionissa 400 miljoonaa, joista puolet on arvoltaan yli 2 500 liiraa. As we know, there are some 400, 000, 000 cross-border credit transfers in the European Union annually, and 50 % of individual transfers amount to less than ECU 2, 500. Tietoihin on sisällyttävä myös todellinen vuosikorko, sopimuskulut, maksuerien lukumäärä ja luoton määrä sekä luoton kokonaiskustannukset. This information must also list the actual annual rate of interest, the eventual cost of contracting the agreement, the number and amount of the instalments and the total cost of the loan.
 • olla
  Se saattaa hyvinkin olla tähän mennessä suurin tämän rahaston myöntämä summa. This could well be the highest amount ever granted to date by this fund. Se, mitä Kosovossa tapahtui, voi olla askel oikeaan suuntaan, tai voi olla, että se ei merkitse mitään. What has happened in Kosovo may be a positive step, or it may not amount to much at all. Ikään kuin tällä pienellä määrällä voisi olla jotain vaikutusta markkinavoimiin! As if this small amount would make any difference to market forces!
 • olla yhteensä
 • summa
  Voin kertoa teille, että myönnetty summa on toisinaan suurempi kuin todellisuudessa käytetty summa. I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent. 2,7 miljardia euroa on tietenkin todella suuri summa. EUR 2.7 billion is, of course, a very large amount. Se on kohtuuttoman suuri summa, eikä sen tuhlaamista voida hyväksyä. It is an unreasonably large amount and it is totally unacceptable.
 • vastata
  Kaiken kaikkiaan me tarvitsemme oikean määrän rohkeutta ja kaukonäköistä politiikkaa, joilla voidaan vastata laajentumisprosessin meille kaikille asettamaan haasteeseen. To sum up, we need the right amount of courage and a far-sighted policy that is up to the challenge that the process of enlargement sets all of us. Voisitko vastata tähän kysymykseen?Voisiko joku nyt vastata (puhelimeen), se on soinut koko päivän.

Definition of amount

Examples

 • The amount of atmospheric pollution threatens a health crisis
 • Pour a small amount of water into the dish
 • The dogs need different amounts of food
 • It amounts to three dollars and change.
 • He was a pretty good student, but never amounted to much professionally.
 • His response amounted to gross insubordination

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net