English-Finnish translations for animal

 • eläin
  Lainsäädännöllämme säädetään, että eläin ei ole tavara. Our legislation prescribes that an animal is not an object. Dolly-lammas ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kloonattu eläin. Dolly the sheep was neither the first nor the last cloned animal. Voimmeko tutkia, onko rokotettu eläin vielä tartuttava? Can we examine whether a vaccinated animal is still infectious?
 • eläimellinen
 • animaalinen
 • eläinperäinen
  Tärkeää tässä asetuksessa on, etteivät kuolleet eläimet ja hävitettäväksi määrätty eläinperäinen aines pääse enää ravintoketjuun. What is important in this regulation is that dead animals and condemned animal material can no longer be brought into the food chain. Saastunut eläinperäinen jäte ei kuulu yhteisessä kannassa muotoillun direktiivin soveltamisalaan, sillä siihen sovelletaan direktiiviä 90/667. Infectious animal waste is not covered by the scope of this directive in its common position form because it is covered by Directive 90/667.
 • elukka
 • sielullinen
 • aistillinen
 • eläimen
  Ihmisen ja eläimen välillä on suuri ero. There is a difference between humans and animals. Ihmisen, mutta myös eläimen terveys on vaarassa. Human health is at risk, clearly, but so too is animal health. Voidaanko valittu tunnistin asettaa paikoilleen eläimen kannalta turvallisesti? Can the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
 • eläin-
  Pitää paikkansa, että meidän on eroteltava toisistaan eläin- ja kasvipohjaisten rehujen tuotanto. Yes, we need to separate the production of animal and plant-based feeds.
 • elävä olento
 • lihallinen
 • peto
  Toteaisin, että oman näkemykseni mukaan yhteinen rekisteri ei ole mikään kaikkia uhkaava valtava peto. I would like to say that, in my view, this common register is not some kind of heavy animal which will threaten everybody.
 • raakalainen

Definition of animal

 • A nickname given to people, especially wild people
 • A fan of , an American singer

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net