English-Finnish translations for appreciate

 • arvostaa
  Niitä pitää erittäin paljon arvostaa. We have to appreciate them dearly. Parlamentti arvostaa hänen läsnäoloaan. Parliament appreciates his presence. Komissio arvostaa tätä suuresti. It is much appreciated by the Commission.
 • antaa arvoa
  Seattlen jälkeen olen vakuuttunut siitä, että te osaatte antaa arvoa näille sopimuksille. After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements. Vetoan tehin, arvoisat kollegat, että muistaisitte nytkin antaa arvoa pienten vaikutusmahdollisuuksille unionissamme. I therefore appeal to you all to remember to appreciate how important it is that the small countries can have an influence in our Union. Meidän tulee antaa arvoa sille, että Kroatian valtion päämies on esittänyt useita eleitä kohti historiallista sovintoa Serbian, Bosnia ja Hertsegovinan ja Kroatian välillä. We must appreciate that the Croatian head of state has made several gestures toward the historic reconciliation of Serbia, Bosnia-Herzegovina and Croatia.
 • erottaa
  Järki erottaa ihmisen eläimistä.Erota nuo keskenään tappelevat toisistaan!En erota niitä toisistaan.
 • havaita
  Pellolla havaitsin kolme kurkea ruokailemassa.Yritysmuotoa pohtiessani havaitsin osakeyhtiön parhaaksi.Mittari havaitsee viritystilojen purkautumiset pulsseina.
 • kallistua
  Seinä oli kallistunut ihan vinoksi.Hintojen nousun myötä elämä on kallistunut.Taidan sittenkin kallistua hänen kannalleen.
 • nousta arvossa
 • pitää arvossa
  Komissio pitää arvossa kalatalousvaliokunnan osoittamaa tukea ja kiinnittää edelleen huomiota alueellisiin neuvoa-antaviin toimikuntiin. The Commission appreciates the support the Committee on Fisheries has demonstrated and continues to demonstrate towards the regional advisory councils.
 • ymmärtää
  Mahtaako puhuja ymmärtää tämän. I wonder if the speaker appreciates that. Jäsen ymmärtää, että Lloyd'sin tapaus on ainutlaatuinen. The Member will appreciate that Lloyd's is a unique case. Tiedän, että rouva Cresson on samaa mieltä kanssamme ja ymmärtää tämän näkökohdan. I know that Mrs Cresson joins us and appreciates this point.

Definition of appreciate

Examples

 • I appreciate your efforts
 • You must learn to appreciate time
 • It is essential for the reader to appreciate how important this argument is.
 • I appreciate that what Im asking you to do is very difficult.
 • The value of his portfolio appreciated by 80% over eight years.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net