English-Finnish translations for approve

 • hyväksyä
  Meidän ei tarvitse hyväksyä Nord Stream -putkea, voimme hyvinkin hyväksyä Amber-putken. We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline. Kolme tarkistusta voidaan hyväksyä osittain, ja yksi voidaan hyväksyä periaatteessa. Three amendments can be partially approved, and one can be approved in principle. Kuten tiedätte, puhemiehistön pitää hyväksyä vastaukset. As you know, answers must be approved by the Bureau.
 • antaa suostumus
 • näyttää todeksi
 • osoittaa
  Hänen vakuuttavaa työtään osoittaa se, että mietintö hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti. The fact that it was approved unanimously in committee is a testament to his convincing work. Haluan lopuksi osoittaa esittelijälle kysymyksen: mikä kompromissiehdotuksessamme on sellaista, mitä esittelijä ei voi hyväksyä? Finally, I should like to put a question to the rapporteur: what is there in our compromise proposal that he is unable to approve? Tämän huomautuksenhan osoittaa todeksi myös se, että yksi jäsenkansoista ei ole edes hyväksynyt perustuslakia. This remark is all the more true, of course, when the basic constitutional charter has not even been approved by one of the member nations.
 • suvaita
  He eivät suvaitse toisiaan.Voisimme aloittaa, jos hän vain suvaitsisi tulla.
 • vahvistaa
  Nyt on kiirehdittävä niiden ehdotusten hyväksymistä, jotka Kreikka valmisteli puheenjohtajakaudellaan mutta joita ei ole vielä ehditty vahvistaa. Lastly, we need to speed up the approval of proposals prepared by the Greek Presidency but not yet approved. Tämän kiireellisen käsittelyn jälkeen neuvostolle ei puolestaan jää muuta vaihtoehtoa kuin vahvistaa tänään hyväksytyt tarkistukset. After requesting the emergency procedure, the Council has no option but to ratify the amendments approved today. Miksi hyväksytään sopimus, joka entisestään vahvistaa markkinoiden etuja työntekijöiden kustannuksella? Why approve a Treaty which further strengthens the interests of the market against those of working people?

Definition of approve

Examples

 • Although we may disagree with it, we must nevertheless approve the sentence handed down by the court-martial
 • We approve the measure of the administration, for it is an excellent decision
 • Her mother never approves of any of her boyfriends. She thinks nobody is good enough for her little girl

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2020 DictionaryPro.net