English-Finnish translations for approximately

  • arvioltaArviolta noin 10 miljoonaa eurooppalaista kärsii tälläkin hetkellä muistisairauksista. Approximately 10 million Europeans suffer from them at the present time. Vuonna 1970 15 jäsenvaltion EU:ssa oli arviolta 200 miljoonaa matkustajaa, ja vuonna 2000 heidän määränsä oli arviolta 600 miljoonaa. If in 1970 there were approximately 200 million passengers in the EU-15, in 2000 their number reached approximately 600 million. Arviolta 38 miljoonalla ihmisellä Euroopan unionissa on jokin vamma. There are approximately 38 million people in the European Union who have a disability.
  • noinEuroopan parlamentin jäsenistä noin 30 prosenttia on naisia. Approximately 30% of MEPs are women. Se vastaa noin 230:tä miljoonaa euroa. This is approximately EUR 230 million. Se tarkoittaa noin 7 600 euroa hehtaaria kohti, noin 7 600 euroa viljelijää kohti. That means approximately EUR 7 600 per hectare, approximately EUR 7 600 per farmer.
  • suunnilleenTätä nykyä palvelujen osuus kokonaistyöllisyydestä on suunnilleen 69 prosenttia. Today, services account for approximately 69% of total employment. Jostakin, jota voidaan arvioida vain suunnilleen, pyydetään tarkkoja lukuja. Exact figures are requested for something that can only be estimated approximately. Ne ovat suunnilleen kaksi kertaa tiukemmat kuin nykyisessä EU: n lainsäädännössä. They are approximately twice as tough as the requirements contained in existing EU legislation.
  • osapuilleen
  • palttiarallaa
  • suurin piirteinRahoituksen kokonaismäärä on suurin piirtein 950 000 ecua. Overall, the funding is approximately ECU 950, 000. Me kaikki tiedämme, että 1,27 prosentista sidotaan 1,14 prosenttia ja käytetään suurin piirtein prosentti. We all know that, of the 1.27%, 1.14% is committed and approximately 1% is spent. Yhdysvaltain osuus vuoden 1990 päästöistä on noin 35 % ja Venäjän suurin piirtein 15 %. The United States accounts for approximately 35 % of 1990 emissions and Russia for roughly 15 %.
  • suurinpiirteinNyt sisällöstä. Käyn läpi kuusi lukua, joissa kuvataan suurinpiirtein neljännen toimintaohjelman tavoitteet. Now to the content: I shall go through the six sections which approximately coincide with the objectives of the fourth action programme.

Definition of approximately

Examples

  • In every box of matches there are approximately 40 matchsticks
  • Per 100 g of chocolate there is approximately 11.6 g of saturated fat
  • approximately 60 beats per minute

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net