English-Finnish translations for art

 • taide
  Taide ja kulttuuri tarvitsevat yhteiskunnan tukea. Art and culture need social support. Perinteinen kirja on olennainen osa kulttuuriamme, kuten teatteri tai taide. A traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art. Lisäksi kaikenlaisessa taloudellisessa toiminnassa voidaan hyötyä taide- ja kulttuurialan koulutuksesta. In addition, any economic activity can benefit from the arts and cultural education.
 • kuvaamataito
 • kuvataide
  Kuvataide, musiikki, kirjallisuus ja luonnontieteet kukoistivat ja poikivat lukemattomia teoksia, joista saamme nykyäänkin nauttia. The arts, music, literature and the sciences became vibrant and spawned countless works which enrich us still today.
 • taideteos
  Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimus ei ole mikään taideteos tai lainopillinen taidonnäyte, jota voidaan ihailla. Mr President, a treaty is not really a work of art, a legal work, which only exists to be admired. Ranskan laki on tältä osin erittäin tiukka ja sen mukaan rakennus on taideteos, johon arkkitehdeilla on tekijänoikeudet. French law in this connection is very strict and treats this building as a work of art, over which the architects have intellectual property rights. Esimerkiksi kirja, taideteos tai musiikkiteos on ennen kaikkea taiteilijan lahjakkuuden ja sosiaalisen vastuun tärkeä ilmentymä. For example, a literary work, or even a work of art or music is, first and foremost, an essential manifestation of the talent of the artist and a social response.
 • taito
  Arvoisa puhemies, kirjeen kirjoittamisen taito näkyy olevan huipussaan. Mr President, the art of letter writing is certainly flourishing. Politiikka on taito saavuttaa mahdollinen, ja tämä oli mahdollista tällä kertaa. However, politics is also about the art of the possible, and this is what is possible right now. Sääntöjen rikkominen – niiden rikkominen poikkeussäännön nojalla – on Italian hallitsevan luokan taito. Breaking the rules is the art of this Italian ruling class; breaking them according to the rule of emergencies.
 • ammatti
 • käsityö
  Tällä alalla teollisuus, käsityö ja taide yhdistyvät, ja se on merkittävä osa ihmisten elämäntapaa. It is the point where industry, craft and art converge, and it plays a major role in people’s lifestyles. Käsitöissä opimme kaikenlaisia kädentaitoja.Automaattinen tunnistus ei toiminut ja homma meni käsityöksi
 • kekseliäisyys
  Kekseliäisyys on ominaisuus jota edellytetään hyvältä keksijältä.
 • kuvamateriaali
  Uutistoimistojen kuvamateriaali on valtaisa.Kuvatoimistot luovuttavat kuvamateriaaliaan käytettäväksi maksusta.Elokuvaan kuvatusta kuvamateriaalista poistetaan valtaosa filmiä leikattaessa.
 • kuvitus
  Kuka on tehnyt tämän kirjan kuvituksen? Se on todella kaunis.
 • oveluus
 • taide-
  Lisäksi kaikenlaisessa taloudellisessa toiminnassa voidaan hyötyä taide- ja kulttuurialan koulutuksesta. In addition, any economic activity can benefit from the arts and cultural education. On itse asiassa tapauksia, joissa varastetuista taide-esineistä on sukeutunut skandaaleja ja riitoja. Kyseiset tapaukset ovat tapahtuneet vuosikymmeniä sitten. There are in fact cases of scandal and disputes concerning stolen works of art that go back decades. Äänestämme mietintöä vastaan ja kehotamme työläisiä sekä taide- ja kulttuurialan ihmisiä nousemaan vastarintaan. We are voting against the report, calling on the workers and people of art and culture to rise up in opposition.
 • taidokas
 • taiteellinen
  Minun on sanottava, että taiteellinen toimintanne on tehnyt minuun vaikutuksen. I must say that I am very impressed by your activities in the arts. Voitaisiin sanoa, että kyseessä on taiteellinen omaisuus henkisen järjestelmän sisällä. You could say it is artistic property and should be considered an aspect of intellectual property. Meidän on siis ensin löydettävä uudelleen identiteettimme sekä kulttuurinen, taiteellinen ja kielellinen persoonallisuutemme. We first of all need to reconquer our own identity - our cultural, artistic and linguistic personality.
 • viekkaus

Definition of art

 • |lang=en}}
 • |lang=en}}
 • |lang=en}}
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net