English-Finnish translations for assessment

 • arvio
  Arvio vuoden 1998 lainsäädäntöohjelmasta ja vuoden 1999 ohjelma 1998 assessment and 1999 annual programme Mikä on komission arvio asiasta? What is the Commission's assessment of this? Arvio on mielestämme todella heikko. We believe that this really is a poor assessment.
 • arviointi
  Tämän jälkeen pitäisi tehdä uusi arviointi. A new assessment should follow. Aihe: Ympäristövaikutusten arviointi Subject: Environmental assessment Yrityksille aiheutuvien seurausten arviointi Impact assessment system for firms
 • taksoittaminen
 • veromäärä
 • verottaminen
 • käsitys
  Kuluttajilla on entistä huonompi käsitys elintarvikkeiden lisäaineista, vaikka otettaisiin huomioon riskiarviointi ja hyväksyttävän päiväsaannin käsite. The image of food additives among consumers has deteriorated, even taking account of risk assessments and the concept of the acceptable daily intake.
 • mielipide
  Meillä on mielipide-eroja, mikä ei ole yllättävää, mutta tunnustan, että hänen arvionsa ovat perusteellisia. We have intellectual differences, which is not surprising, but I recognise that his assessments are thorough. Hänen mielipiteensä ei muuttunut.Hänen mielipiteensä olivat vääristyneet.
 • taksoitus
 • vero(määrä)
 • veronmääritys
 • verotus

Definition of assessment

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net