English-Finnish translations for awkward

 • kiusallinen
  Ehkä voimme ymmärtää komissiota, sillä onhan kiintiökysymys erittäin kiusallinen. Well, perhaps one can understand the Commission – the issue of quotas is really awkward. Olipa kiusallinen tilanne!
 • hankala
  Arvoisa puhemies, nyt käsillä oleva asia on ollut neuvostolle hankala. Mr President, the matter now before us has been an awkward one for the Council. Tilannehan on erityisen hankala oppilaitoksille, joilla ei ole omia varoja tukea tätä. The situation is particularly awkward in colleges, which do not have the funds to support it. Tässä parlamentissa ei toivoakseni ole ketään, joka haluaa olla negatiivinen, hankala tai vaivalloinen - ei ainakaan minun ryhmässäni. In this Parliament I hope there are none - certainly in my group - who wish to be negative, difficult, or awkward.
 • kömpelö
 • nolo
 • piinallinen
 • tuskallinen
 • vaikea
  Tilanne Argentiinassa on epäilemättä vaikea ja arkaluontoinen, koska kaikki mahdolliset taloudelliset ja rahoitusrakenteet ovat pääosin tukkeutuneet. The situation in Argentina is certainly awkward and sensitive. It is awkward in that all economic or financial mechanisms are effectively frozen. Tilanne on siis äärimmäisen arkaluontoinen ja vaikea: tarkoitan tällä joitakin herkkiä alueita, erityisesti Adrianmeren aluetta, jonka tunnen hyvin. The situation is therefore extremely awkward: I am referring to certain sensitive areas, in particular one that I know well, the Adriatic. Arvoisa puhemies, tutkimushankkeiden hakemusprosessi on vaikea ja hankala, joten sitä on kevennettävä ja helpotettava, jotta myös pk-yritysten mahdollisuudet osallistua paranevat. Mr President, the application process for research projects is a difficult and awkward one, so it has to be made easier and less cumbersome in order that SMEs are also better able to participate.
 • vastenmielinen
 • yököttävä
 • arka
  Hän on niin arka, ettei rohkene aina edes puhuaarka asiateki araksi tuulen vaikutukselle
 • arkaluonteinen
 • avuton
  Sitäkin hämmästyttävämpi on suorastaan avuton yritys saada atomienergiaa siirrettyä Sure-ohjelman avulla niin sanotusti hieman tavallisen energian piiriin. What is even more astonishing is the very awkward attempt in the form of the SURE programme to edge nuclear energy into the normal energy sector. avuton yritys
 • epämiellyttävä
  Se on epämiellyttävä sen menestyksen vuoksi, jota Burman sotilasjuntta on saanut kokea kansainvälisen tunnustuksen alueella. Awkward because the Burmese junta was successful in obtaining international recognition. Arvoisa puhemies, NLD:n valtaantulon kymmenvuotispäivä Burmassa on epämiellyttävä tapahtuma. Mr President, it is an awkward situation, this tenth anniversary of the elections of the NLD in Burma. Arvoisa puhemies, tiedotusvälineissä esitettiin minulle viime viikolla epämiellyttävä väite. Väitteen mukaan Israel hyökkää arkkivihollisensa Iranin kimppuun ennemmin tai myöhemmin. Mr President, the media presented me with an awkward proposition last week: Israel, they say, is going to attack its arch-enemy Iran sooner or later.
 • hämillinen
 • hankala (vaikea kestää)
 • kankea
  kankeat jäsenetkankea kieli
 • kiusaantunut
 • taitamaton
 • ujo
  Hän on niin ujo, ettei juuri avaa suutaan puhuakseen.Nuorena olin niin ujo, että välttelin toisten seuraa.

Definition of awkward

Examples

 • John was awkward at performing the trick. Hell have to practice to improve
 • That was an extremely awkward moment. Everyone was watching
 • An awkward silence had fallen
 • Im very awkward at parties
 • Things get very awkward whenever 60-year old men use cheesy pick-up lines on me
 • Hes a right awkward chap
 • These cabinets are going to be very awkward when we move

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net