English-Finnish translations for belief

 • uskoToivomukseni on, että tämä usko muuttuu todeksi. My wish is that that belief should become reality. Se on teologinen kysymys sen vuoksi, että kysymyksessä on usko, dogmi. Theological because it is a question of belief, of dogma. Tämä usko ja vakaumus saivat minut esittämään haasteen tänään.These beliefs and convictions lead me to launch a challenge today.
 • luottamusOlen jäsen Watsonin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että luottamus unioniin ja sen mahdollisuuksiin on tärkeää palauttaa. I fully agree with Mr Watson on the importance of restoring belief in the Union and its potentials. He sanoivat, että meidän on korostettava keskinäistä kunnioitusta, palautettava luottamus, lujitettava solidaarisuutta, kerrottava totuus ja toimittava yhtenäisesti. They said that we should insist on mutual respect, restore belief, build solidarity, tell the truth and act in unity. Kaikki tietävät, että tilanne paranee olennaisesti vasta sitten, kun yleinen luottamus ja usko talouden yleisiin kehityslinjoihin ovat palautuneet. Everybody knows that the situation will only fundamentally improve when the general confidence and belief in the overall trends in the economy have returned.
 • uskomusTätä asetusta ympäröi sama uskomus. The same belief surrounds this regulation. Lääketehtaiden perinteisesti vaalima uskomus on se, että patentit ovat pyhä asia. The belief traditionally fostered by the pharmaceutical companies has been that patents are sacrosanct. Tämä uskomus on johtanut tulliliittoon ja Turkin julistamiseen ehdokasvaltioksi, mutta ei demokratisaatioon. That belief led to customs union, to its being proclaimed a candidate country, but not to democratisation.
 • vakaumusTämä usko ja vakaumus saivat minut esittämään haasteen tänään.These beliefs and convictions lead me to launch a challenge today. Usko maahanmuuton lukemattomiin etuihin on hänelle lähes uskonnollinen vakaumus. There is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration. Sen pitäisi kattaa vammaisuus, ikä, uskonto tai vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. It should cover disability, age, religion or belief and sexual orientation.

Definition of belief

Examples

 • Its my belief that the thief is somebody known to us
 • My belief is that there is a bear in the woods. Bill said he saw one
 • Based on this data, it is our belief that X does not occur
 • The ancient people have a belief in many deities
 • My belief that it will rain tomorrow is strong
 • She often said it was her belief that carried her through the hard times
 • I dont want to do a no-fault divorce on my husband and steal from him under color of law. Its against my beliefs

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net