English-Finnish translations for believe

 • uskoa
  Voimmeko uskoa sanaakaan siitä? Can we believe a word it says? Tätä ei kuitenkaan voida uskoa. This, however, cannot be believed. Emme voi mielestäni uskoa tähän. I do not think we can believe that.
 • luulla
  Ei pidä kuitenkaan luulla, että luomme työpaikkoja tyhjästä. But we cannot believe that it is possible to create jobs out of thin air. Meidän ei pidä luulla, että voimme voittaa taistelun lopullisesti. We must not believe that this is a battle that we can win once and for all. En todellakaan ymmärrä, kuinka kukaan voi luulla tätä mainostamiseksi. I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.
 • epäillä
  Meillä on perusteltuja syitä epäillä, että Abu 'Umaria kidutettiin Egyptissä. We have good reason to believe that Abu Omar was in fact tortured in Egypt. Ei ole syytä epäillä, etteikö asiasta päätettäisi riippumattomasti. There is no reason to believe that there will not be an independent decision. Mielestäni ei siis ole aihetta epäillä Eurooppa-neuvoston tekemiä päätöksiä. That is why I believe there is no reason to doubt the decisions that have been taken by the European Council.
 • olettaa
  Mielestäni virhe on yhtä lailla karkea riippumatta siitä, kumpi osapuoli näin olettaa. I consider this a fundamental error regardless of which side believes it. Kokonaan toinen asia onkin sitten se, voidaanko tämä sekasotkun olettaa olevan riippumatonta. But to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether. Arvoisa rouva puhemies, ei voida olettaa, että tyytyisimme vastedes paikallisiin muutoksiin. Madam President, we can no longer believe that one-off adjustments are satisfactory.
 • arvella
  Arvelin, että sataisi, mutta pouta siitä näyttää kehkeytyvän
 • luottaa
  En jätä asiaa tähän, voitte luottaa siihen. Believe me, I will look into this matter. Kansalaisten on voitava luottaa meihin, jotta he voivat vielä uskoa Eurooppaan. They must be able to believe in us, so that they continue to believe in Europe. Meidän tulee uskoa omiin kykyihimme ja luottaa itseemme. We must believe in our own abilities and have confidence in ourselves.

Definition of believe

 • To accept as true, particularly without absolute certainty (i.e., as opposed to knowing
 • To accept that someone is telling the truth
 • To have religious faith; to believe in a greater truth
 • To consider likely

Examples

 • If you believe the numbers, youll agree we need change
 • I believe there are faeries
 • Why did I ever believe you?
 • After that night in the church, I believed
 • I believe it might rain tomorrow

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net