English-Finnish translations for birth

 • syntymä
  Kuoleman ja verojen lisäksi syntymä on ainoa varma asia elämässä. Apart from death and taxes, birth is the only certainty in life. Syntymä ei tee ihmisestä ihmistä vaan me kehitymme ihmisinä syntymäämme asti ja sen jälkeenkin. Up to birth and beyond, we do not develop into people, but as people. Tosiasiassa kerron heille, ettei siellä olla, koska se vei niin kauan ja syntymä ja synnyttäminen olivat niin vaikeita. In truth, I tell them there is not because it took so long and the birth and delivery were so difficult.
 • syntyperä
  Aikoinaan aatelista syntyperää olleille oli etuoikeuksia.Naley on syntyperältään somalialainen ja äidinkielensä lisäksi hän puhuu sujuvaa suomea sekä englantia. (eira.fi
 • alku
  Arvoisa puhemies, arvoisa Euroopan keskuspankin puheenjohtaja, vanhan eli ERI: n tuhoutuminen on uuden eli Euroopan keskuspankin alku. Mr President, Mr President of the European Central Bank, the demise of the old, the EMI, is the birth of the new, the European Central Bank. Alku oli vaikea, mutta sääntely saatiin hyväksyttyä ja sitä ryhdyttiin soveltamaan. Vaikka se onkin toiminut viime vuosina kohtuullisen hyvin, siinä on ollut aukkoja ja puutteita. It had a difficult birth, but was then approved and applied and, while it has had some success in recent years, there have been practical gaps and inadequacies.
 • lisääntyminen
 • suku
  Koko heimo ja lähisukulaiset muodostavat suvun laajasti katsottunaVarpunen ja pikkuvarpunen kuuluvat varpusten sukuun.Joidenkin kielten sanat jakautuvat sukuihin.
 • sukujuuri
 • synnyttää
  17 prosenttia synnyttää aivan yksin. Seventeen per cent give birth completely alone. Luonnollisesti vain naiset voivat tulla raskaaksi ja synnyttää. Obviously, only women can get pregnant and give birth. Vain 53 prosenttia kehitysmaiden naisista synnyttää lääkärin, sairaanhoitajien tai kätilön läsnä ollessa. Only 53% of women in developing countries give birth with a doctor, nurse or midwife present.
 • synnyttäminen
  Hänen rikoksenaan on lapsen synnyttäminen avioeron jälkeen. Her crime is to have given birth to a child after her divorce. Tosiasiassa kerron heille, ettei siellä olla, koska se vei niin kauan ja syntymä ja synnyttäminen olivat niin vaikeita. In truth, I tell them there is not because it took so long and the birth and delivery were so difficult. Useiden lasten synnyttäminen lyhyin väliajoin heikentää naisten lisääntymisterveyttä, aiheuttaa vakavaa anemiaa ja lisää heidän alttiuttaan sairastua tartuntatauteihin. Giving birth to many children at short intervals destroys women's reproductive health, causing severe anaemia and increasing their susceptibility to infectious diseases.
 • synnytys
  Synnytys on onneksi vielä luonnollinen tapahtuma. Birth, fortunately, is still a natural process. Se ei kuitenkaan tule olemaan ennenaikainen synnytys eikä keskenmeno. But it is neither a premature birth nor a miscarriage. Synnytys- ja adoptioavustukset eivät selvästikään ole perhe-etuuksia. Birth and adoption allowances are, evidently, not family benefits.

Definition of birth

 • The process of childbearing; the beginning of life
 • A beginning or start; a point of origin
 • The circumstances of one's background, ancestry, or upbringing
 • That which is born
 • A familial relationship established by childbirth
 • To bear or give birth to (a child
 • To produce, give rise to

Examples

 • Intersex babies account for roughly one per cent of all births
 • the birth of an empire
 • He was of noble birth, but fortune had not favored him
 • Her birth father left when she was a baby; she was raised by her mother and stepfather.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net