English-Finnish translations for capable

 • kykenevä
  Euroopan unioni ei ole vain kykenevä muutokseen: se myös tarvitsee tätä muutosta kipeästi. The European Union is not only capable of reform: it yearns for reform. Tavoitteena oli talouskasvuun ja köyhyyden vähentämiseen kykenevä talous. That economy was to be capable of high economic growth rates and poverty reduction. Auschwitzin, ,kauhut osoittivat, minkälaiseen pahuuteen ihmiskunta on kykenevä. The horror of Auschwitz, the that demonstrated the worst that mankind is capable of.
 • kyvykäs
  Luxemburg oli puheenjohtajamaana kyvykäs, tehokas ja dynaaminen. Its presidency was capable, efficient, and dynamic. Hän oli myös hyvin kyvykäs ja tehokas. He was also very capable and effective. Olen erityisen tyytyväinen uuteen komission jäseneen, joka on todellakin erittäin kyvykäs. I welcome in particular our new Commissioner, who is very capable indeed.
 • osaava
  Tulevaisuuden komission on oltava itsenäinen, pysyvä ja osaava julkinen palvelulaitos, joka aina soveltaa käytäntöön selontekovelvollisuuden, tehokkuuden ja avoimuuden periaatteita. The Commission of the future must be an independent, permanent and capable public service that puts the principles of accountability, efficiency and transparency to work at all times.
 • pätevä
  Hän on erittäin pätevä eurooppalainen, ja olen varma, että valmistelukunta saa aikaan edistystä hänen johdollaan. He is a very capable European and I am sure in his hands that the Convention can make progress. Valiokunta (johon itsekin kuuluin) teki hyvää työtä, ja sen esittelijä M. G. Schmid oli erityisen pätevä. Our committee (of which I was a member) did sterling work and Mr Gerhard Schmid, its rapporteur, proved highly capable. Tunnen kuitenkin, että te olette pätevä ja kykenevä ja vaarallinen, ja olen vakuuttunut, että tarkoituksenanne on tukahduttaa vähitellen eurooppalainen demokratia ja Euroopan kansallisvaltiot. I sense, though, that you are competent and capable and dangerous, and I have no doubt that it is your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states.
 • pystyvä
  Siksi hän on niin pystyvä mies - tulkoon tämäkin tässä sentään mainituksi! That is why he is such a capable man - let us say that quite plainly here!
 • taitava
  Hän on todellakin määrätietoinen ja taitava nainen, josta tulee loistava esimerkki kehitysyhteistyövaliokunnalle. She is truly a determined and capable woman who will be an excellent point of reference for the Committee on Development.

Definition of capable

Examples

 • She is capable and efficient
 • He does not need help; he is capable of eating on his own
 • As everyone knew, he was capable of violence when roused
 • That fact is not capable of proof

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net