English-Finnish translations for case

 • tapaus
  Meillä on ollut Napsterin tapaus ja New Tellin tapaus. Remember the Napster and the New Tell cases. Se on se, mihin Italian tapaus, kurdipakolaisten tapaus, kehottaa. This is what the case of Italy, the case of the Kurdish refugees, warns us about. Tiedämme kaikki, ettei Ternin tapaus ole ensimmäinen tai ainoa tällainen tapaus. We all know that the Terni affair is not the first or the only case.
 • laukku
 • oikeustapaus
  Jokainen epäselvä kohta direktiivissä on potentiaalinen oikeustapaus EY-tuomioistuimessa. Every vague paragraph in a directive is a potential case for the Court of Justice of the European Communities. On saatava aikaan oikeustapaus, joka voidaan saattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta tämäkin yritetään estää viemällä asiat läpi nopeasti. A case must be allowed to be developed that can go to the Court of Human Rights, but this is also being denied as matters are being pushed through quickly. Tietääkseni tämä oikeustapaus tuodaan tosin hyvin pian Euroopan tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja tämän vuoksi minun on rajoituttava tähän vastaukseen. According to my information, this legal case will in fact very soon be brought before the European Court of Justice, which is why this is all I can say by way of an answer.
 • sijamuoto
  Sijamuoto, sija, on taivutuskategoria, jonka edustajilla ilmaistaan nominilausekkeiden erilaisia syntaktisia ja semanttisia suhteita lausumassa
 • aakkoslaji
 • asia
  Näin on asia tänäänkin - mutta miten asia tarkkaan ottaen tänään on? That is the case also today - but what exactly is the case today? Näin asia on ollut useimmissa valtioissa, ja näin asia on yhä tänäänkin. That has been the case in most countries and it is still the case today. Ja tämä asia ei ole sellainen. And this is not the case here.
 • case
  Tämän vuoksi englanniksi ”to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...”. Therefore, in English 'to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...'.
 • hylsy
  Haulikossa on tavallisimmin kartonkiset hylsyt.
 • juttu
  Siitä syystä, vaikka ajattelimme sen olevan looginen peruste, emme olleet yllättyneitä, kun juttu päättyikin meitä vastaan. Therefore, although we thought it was a logical argument, we were not surprised when the case went against us. Tästä syystä komissio haluaa säilyttää itsellään oikeuden vetää juttu pois kansalliselta kilpailuviranomaiselta, mikäli lainsäädäntöä ei sovelleta asianmukaisesti. That is why the Commission wants to keep the right to withdraw a case from a national competition authority in the event of incorrect application. Toinen Irlannin hallitusta vastaan vireillä oleva juttu liittyy laiminlyönteihin, jotka koskevat komission tiedottamista vaarallista jätettä käsittelevistä laitoksista. The second case pending against the Irish Government concerns the failure to supply the Commission with information on hazardous waste installations.
 • kirjainkoko
 • kotelo
  Laita silmälasit koteloon!Cowboy veti revolverin kotelosta.Kotelo, jossa kannetaan nuolia, on viini.
 • kuorip
  Tässä leivässä on kova kuori.Munan kuoren voi rikkoa napauttamalla sitä terävästi astian reunaan.Greipissä on paksut kuoret.
 • lipas
  Pistoolin lippaassa on kuusi luotia.
 • matkalaukku
 • oikeusjuttu
  Vielä tänä päivänäkin kerrotaan uutisissa, että oikeusjuttu Ranskaa vastaan on keskeytetty, tai sitten muualla, että siitä on luovuttu. Even today, the news is that the case against France has been suspended or, elsewhere, that it has been dropped. Joka kerta, kun nostetaan oikeusjuttu ylikansallisia tupakkayhtiöitä vastaan, niin joka kerta todistetaan haitat jossakin näistä tapauksista, eli näemme paljaat lääketieteelliset todisteet. Every time there is a case brought against the tobacco multinationals, every time damages are proved once again in one of these cases, we see the medical evidence laid bare. Samaan aikaan, kun siltaa aletaan rakentaa, on parhaillaan Tanskassa käynnissä oikeusjuttu siitä, missä määrin EU: n direktiivejä on noudatettu. While building work has already commenced on the bridge there is a court case underway in Denmark to establish how far the EU directive has been fulfilled.
 • pakata
  Matkalaukku pitää pakata huolellisesti ennen lähtöä.Nesteet pakataan astioihin.Autot pakataan kontteihin merikuljetusta varten.
 • pakkaus
  Pakkaaminen tehdään usein koneellisesti.Kuorman pakkauksessa oli aika urakka.Tulitikkurasia on pakkaus, joka tyypillisesti sisältää 50 tikkua.
 • rasia
  tulitikkurasia, korurasia
 • sija
  Kaikkien muiden tapausten tavoin poliittisilla kriteereillä on tässäkin keskeinen sija, ja Kroatian on täytettävä ne, ennen kuin neuvottelut voivat alkaa. As in all other cases, political criteria will play a key role in this context, and Croatia must meet them before negotiations can start. On oikein, että komission kilpailupolitiikalle annetaan kertomuksessa keskeinen sija, sillä poliitikkojen ei pitäisi yksittäisissä tapauksissa toimia komission tai jopa tuomarin roolissa. This report is right to give your competition policy centre stage, because politicians should not, where specific cases are concerned, step into the shoes of the Commissioner or even the judge.
 • sijamuodotp
 • sijapääte
  Omistusta ilmaisevan genetiivin sijapääte suomen kielessä on -n.
 • tapahtuma
  Näin onkin tapahtunut, mikä on erittäin myönteinen tapahtuma. Ultimately, that has proved to be the case. That is a very positive development. Jokaisessa tapauksessa Kreml on viattomasti väittänyt, että tapahtuma oli täysin yksittäinen. In each case the Kremlin has innocently claimed that the incident was an isolated one. Tähän liittyy yksi tapahtuma, jota en ole aivan ymmärtänyt. That being the case, there is one event that I found myself not quite able to understand.
 • tuppi
 • tutkia
  Meidän täytyy tutkia tilanteet tapauskohtaisesti. We have to examine situations case by case. Ei ole kuitenkaan missään tapauksessa haitaksi tutkia asiaa. In any case, there is no harm in finding this out. On todettu minun luvanneen tutkia tätä asiaa. It has been said that I promised to look into the case.
 • vitriini

Definition of case

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net