English-Finnish translations for change

 • vaihtaa
  Meidän täytyy vaihtaa määrätietoisesti suuntaa. We need to change tack completely. Haluan vaihtaa sanan "for" tilalle "from". I want to change the word 'for' to 'from'. Nyt on mielestäni aika vaihtaa menettelytapaa. I think it is now time for a change of tack.
 • muuttaa
  Miten paljon se muuttaa käyttäytymistä? How much does it change your behaviour? Meidän ei pidä muuttaa yhtään mitään. We must change nothing at all. Miksi se pitää yhtäkkiä muuttaa 0,9 prosenttiin? Why suddenly change it to 0.9%?
 • muutos
  Taloudellinen muutos ja poliittinen muutos sekä muutos unionin hallinnossa. Economic change and political change, and change in the government of the Union. Tähän on nyt tullut muutos Lissabonin sopimuksen perusteella. The Treaty of Lisbon has now changed that. Siinä on toinenkin pieni muutos. There is another small change.
 • vaihtoraha
  Ensinnäkin, olemme samaa mieltä esittelijän näkemyksestä, jonka mukaan rinnakkaiskäytön vaiheessa vaihtoraha on vähittäiskaupassa annettava euroina. Firstly, we share the rapporteur' s vision that in the case of dual circulation, change in the retail trade should be given in euros. Maksoin 20 euron setelillä ja sain vaihtorahaa 10 euroa ja viisi senttiä.Vaihtorahoista kertyy pieniä kolikoita, joita usein annetaan tipiksi tai kerätään ja viedään pankkiin.
 • muuttua
  Tämän tilanteen täytyy muuttua. This situation should be changed. Tulevaisuudessa voimme kuitenkin muuttua. In the future, yes, we can change. Tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa. However, this might change in the future.
 • vaihto
  Varmasti vaihto on hyvin tärkeää! Surely these exchanges are essential! Tällä hetkellä valikoiva tietojen vaihto ei ole mahdollista. Currently targeted data exchange is impossible. Minusta tämä mielipiteiden vaihto on ollut hyvin hyödyllistä. I think the exchange from that has been very valuable.
 • vaihtaa vaatteensa
 • vaihtelu
  Siniaallon vaihtelu on täysin ennustettavissaSään vaihtelut ovat vain jossainmäärin ennustettavissa
 • vaihtua
  Valinnat ja mieltymykset voivat myös vaihtua. Choices and preferences may also change. (liikenne)valo vaihtuiProjektin vetäjä vaihtui kesken kaiken.
 • muokata
  Muutoksilla ei muokata sopimuksen perustekijöitä. The changes do not modify the fundamental elements of the Agreement. Tämän vuoksi sääntöjä täytyy muokata rankasti ja valvontaa parantaa. The rules thus need to be drastically changed and supervision tightened. Voitte siis tietysti muokata äänestystänne, mutta olen silti sitä mieltä, että asiat sujuivat aivan niin kuin pitikin. Therefore, you may, of course, change your vote; but, that being said, I consider matters to have proceeded perfectly normally.
 • muutella
 • renkaanvaihto
  Kahdesti vuodessa tehtävä renkaanvaihto vaatii oman tarkoituksenmukaisen nostimen. (toyotaautotalot.fi
 • renkaidenvaihto
 • teknologinen kehitys
  Nopea teknologinen kehitys on tälle alalle tunnusomaista. This area is marked by rapid technological change. Tarvitaan lisää takuita, joissa otetaan huomioon nykyaika ja teknologinen kehitys. More guarantees are needed that will take account of the times and changes in technology. Samanaikaisesti meillä on nopea teknologinen kehitys, joka muuttaa yhteiskuntaa jatkuvasti. At the same time, society is constantly undergoing changes as a result of advances in technology.
 • vaitaa

Definition of change

 • To become something different
 • To make something into something else
 • To replace
 • To replace one's clothing
 • To replace the clothing of (the one wearing it
 • To transfer to another vehicle (train, bus, etc
 • To change hand while riding (a horse
 • The process of becoming different
 • Small denominations of money given in exchange for a larger denomination
 • A replacement, e.g. ''a change of clothes''
 • Money given back when a customer hands over more than the exact price of an item
 • Coins (as opposed to paper money
 • A transfer between vehicles
 • A change-up pitch
 • A place where merchants and others meet to transact business; an exchange

Examples

 • The tadpole changed into a frog.   Stock prices are constantly changing
 • The fairy changed the frog into a prince.   I had to change the wording of the ad so it would fit
 • Ask the janitor to come and change the lightbulb.   After a brisk walk, I washed up and changed my shirt
 • You cant go into the dressing room while shes changing.   The clowns changed into their costumes before the circus started
 • Its your turn to change the baby
 • to change a horse
 • The product is undergoing a change in order to improve it.
 • Can I get change for this $100 bill please?
 • A customer who pays with a 10-pound note for a £9 item receives one pound in change.
 • Do you have any change on you? I need to make a phone call.
 • The train journey from Bristol to Nottingham includes a change at Birmingham.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net