English-Finnish translations for claim

 • vaatimus
  Jakelualaan kohdistuu myös suuri sosiaalinen vaatimus. There is also a large social claim on the distribution sector. Tämä erehtymättömyyden vaatimus on vahingoittanut Eurooppaa jo valtavan paljon. Claims of infallibility have already done Europe untold damage. Tämä keskeinen vaatimus kuului: Saksa ei saa liittyä epävakaaseen unioniin. The central claim was that Germany may not join an unstable union.
 • vaatia
  Kuinka me sitten voisimme vaatia päinvastaista? Who are we then to claim the opposite? Parlamentti voi vaatia idean omistusoikeutta itselleen. Parliament can claim an ownership of the idea. Näin ollen en voi vaatia itselleni kaikkea kunniaa tästä mietinnöstä. As such I cannot claim all the credit for this report.
 • väite
  On siis väite väitettä vastaan. Claim and counter-claim, then. Tällainen väite olisi syytä tarkistaa. This is a claim that we must verify. Tämä väite ei luonnollisesti pidä paikkaansa. This is, of course, an erroneous claim.
 • vallata
  Hizbollah väittää yrittävänsä vallata takaisin Golanin kukkulat, ja Israel väittää kostavansa nämä tunkeutumiset pommittamalla Libanonia. Hizbollah will claim that it is attempting to retake the Golan Heights, and Israel will claim that it is retaliating for these incursions by bombing Lebanon. Venäjä valtasi Ukrainaan kuuluvan Krimin autonomisen tasavallan.Nuoret valtasivat entisen alkoholistien yömajan ja kunnostivat sen ELMUn käyttöön.
 • korvausvaatimus
 • lunastaa
  Learning-ohjelma on hyvä esimerkki siitä, että pilottihankkeet voivat lunastaa paikkansa Euroopan unionin politiikassa. The e-Learning programme is a good example of how pilot projects can claim a place in European Union policy. Vain itään laajentumalla Euroopan unioni lunastaa oikeutensa puhua kulttuurialueena ja arvoyhteisönä koko Euroopan puolesta. And only by opening up towards the east can the EU claim to speak as a cultural area and community of values for the whole of Europe. Mikäli voittoa ei lunasteta määräaikaan mennessä, siirtyy lottovoitto kokonaisuudessaan voittorahastoon.
 • reklamaatio
 • vaade
 • vahingonkorvausvaatimus
  Eräs seikka, johon olen viime päivinä kiinnittänyt huomiota, on se, että oikeus esittää vahingonkorvausvaatimus vanhentuu neljässä vuodessa. One area which has been drawn to my attention in the last few days is the right for claims to lapse after four years.
 • väittää
  Yhdysvallat väittää tarvitsevansa enemmän aikaa. They claim they need more time. Pääministeri Orbán väittää olevansa demokraatti. Mr Orbán claims to be a democrat. Kun pääministeri Orbán väittää Euroopan parlamentissa... When Mr Orbán claims in this House ...
 • valtaus
  Krimin valtaustalon valtaus

Definition of claim

 • A demand of ownership made for something
 • The thing claimed
 • A new statement of something one believes to be the truth, usually when the statement has yet to be verified or without valid evidence provided
 • A demand of ownership for previously unowned land
 • A legal demand for compensation or damages
 • To demand ownership of
 • To demand ownership or right to use for land
 • To be entitled to anything; to deduce a right or title; to have a claim
 • To cause the loss of, usually by violent means
 • To proclaim
 • To call or name

Examples

 • a claim of ownership
 • a claim of victory
 • You dont have any claim on my time, since Im no longer your employee.
 • The companys share price dropped amid claims of accounting fraud.
 • Miners had to stake their claims during the gold rush.
 • The attacks claimed the lives of five people
 • A fire claimed two homes

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2020 DictionaryPro.net