English-Finnish translations for close

 • sulkea
  Emme saa sulkea silmiämme tällä kertaa. We cannot close our eyes this time. Osa niistä pitäisi yksinkertaisesti sulkea. Some of them simply had to be closed down. Tarkoituksena on sulkea joitakin väitettyjä porsaanreikiä. The aim is to close some alleged loopholes.
 • läheinen
  Näiden kahden näkökulman välillä on läheinen suhde. These two aspects are closely linked. Minulla oli hyvin läheinen yhteys Tšernobyliin. My personal contact with Chernobyl was very close. Koirilla ja kissoilla on erityisen läheinen suhde ihmisiin. Dogs and cats have a particularly close bond to humans.
 • päättää
  Haluan päättää puheenvuoroni kahteen yleisluonteiseen toteamukseen. I should like to close with two general statements. Neuvottelulukuja oli 31, ja niistä 28 on voitu väliaikaisesti päättää. Of the 31 chapters, 28 have been provisionally closed. Ensimmäisen aiheen käsittelyn päättää komission jäsen. The Commission will close the debate on this first point.
 • sulkeutua
  Kuten eilen illalla sanottiin, Eurooppa ei saa sulkeutua pakolaisilta vaan sen on pysyttävä avoinna hädässä oleville ihmisille. As was said yesterday evening, Europe must not be closed to refugees; it must remain open to people in distress. Tämä ikkuna on selkoselällään, mutta se saattaa myös taas sulkeutua, jos emme käytä meille annettua tilaisuutta energisesti hyväksemme. A window that is wide open but which could close again if we fail to make good use of the opportunity it offers us. Tämä varsin poikkeuksellinen ikkuna, joka antaa meille tilaisuuden, voi kuitenkin ja sitä on varottava sulkeutua piakkoin. This rather exceptional window of opportunity could, however, close again quickly and this is something we must guard against.
 • kaventaa
  Pyrkimys kaventaa kuilua EU:n ja Yhdysvaltojen sotilastarvikekulujen välillä on mieletön. It is preposterous to try and aim to close the gap on armament spending between the EU and the United States. Jos haluamme kaventaa Euroopan ja Yhdysvaltojen välistä innovaatiokuilua, yleiseurooppalaisia patentteja on voitava suojella nykyistä helpommin, halvemmin ja nopeammin. If we want to close the innovation gap between Europe and the United States, we need easier and cheaper and faster pan-European patent protection. Mielestämme tarvitaan kuitenkin vielä alustava aikataulu. Olemme myös havainneet ohjelmanne ja talousarviomenettelyn välillä kuilun, jota olisi syytä kaventaa. What we feel is missing is an indicative time schedule, and we also see a gap between your programme and the budgetary procedure, which it would be sensible to close.
 • kiinni
  Kun saavuin paikalle, ovi oli jo kiinni. When I arrived, the door was already closed. Ei ole oikein lyödä ovea nenän edestä kiinni. To close the door in their faces is not right. Virallisesti vaalihuoneistot menivät kuitenkin kiinni klo 18.00. But officially the stations closed at 6.00 p.m.
 • kiristää
  Ainoana ratkaisuna on tiukentaa pakotteita: kiristää viisumirajoitteita, käräyttää hallitusta tukevat yritykset ja sulkea EU hallituksen kaikilta maksuliikennetapahtumilta.Tougher sanctions are the only solution. Strengthen visa restrictions, catch those businesses that support the regime, close the EU to all the regime's banking transactions. Olette kiristäneet sopimuksen ehtoja merkittävästi.Siksi hoitajakoulujen sisäänpääsyä halutaan kiristää.
 • lähellä
  Tätä tarkoittaa termi " lähellä nollaa" . This is what is meant by the term "close-to-zero" . Kerrankin laki on lähellä moraalia. For once, law comes close to morality. Minusta se on liian lähellä Lontoota. That's too close to Lunnon for my liking.
 • lähelle
  Sen avulla päästään hyvin lähelle toivomaamme ratkaisua. It comes very close to doing that. Nähdäkseni näissä ongelmissa on päästy lähelle ratkaisua. I believe these problems are close to being resolved. On kuitenkin totta, että olemme päässeet hyvin, hyvin lähelle näitä tavoitteita. But it is also true that we have come very, very close to doing so.
 • lopettaa
  Jos epäonnistumme, voimme aivan yhtä hyvin lopettaa sen. We may as well just close down if we fail. Hyvät parlamentin jäsenet, tähän haluaisin lopettaa. Honourable Members, that brings me to a close. Tähän haluaisin lopettaa - aikani on myös lopussa. I shall close there - my time is up in any case.
 • loppup
  Valitettavasti siitä tehtiin loppu liian myöhään. Unfortunately it was closed too late. Siitä pitää nyt todella tulla loppu. We should really close this chapter once and for all. Avoin loppu voidaan sulkea epäsymmetrisellä järjestelmällä. That open end could be closed up with an asymmetrical system.
 • päätös
  Lopuksi haluan onnitella teitä, koska se on hyvä päätös. To close, I would like to congratulate you. Jokaisen neuvotteluluvun avaamiseen tarvitaan yksimielinen päätös. Each chapter is opened with unanimity. Each chapter is closed with unanimity. Päätös sulkea Guantánamo on tietysti ensisijaisesti Yhdysvaltojen vastuulla. The decision to close Guantánamo is, of course, primarily the responsibility of the United States.
 • pienentää
 • suppea
  suppea suuaukkosanan suppeampi merkityssuppea johtoryhmä
 • ummistaa
  Vaikka emme voikaan ummistaa silmiämme tältä, meidän ei pidä maalailla piruja seinille. We cannot close our eyes to this, but let us not be defeatist. Emme kuitenkaan voi vain sulkea porttejamme ja ummistaa silmiämme tältä inhimilliseltä tragedialta. But we cannot simply close our doors, or shut our eyes to this human tragedy. Onko hyväksyttävää ummistaa silmät tällaiselta asiaintilalta, vaikka muutamme politiikkojamme työllisyyttä edistäviksi? Can we afford to close our eyes to this fact whilst we are trying to develop policies in favour of employment?
 • umpikuja
  Tie päättyi umpikujaan.Neuvottelut ajautuivat umpikujaan.

Definition of close

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net