English-Finnish translations for clout

 • hitunen
 • kapalo
 • kunnari
 • lyödä
  lyödä rikki, lyödä hajalle – lyödä siten, että kohde rikkoutuuOhestalyönnissä oma nappula sijoitetaan poikkeuksellisesti lyödyn nappulan ohittamaan ja lyövän nappulan uhkaamaan ruutuun.lyödä vetoa
 • paikka
  Missä kohdassa tämä paikka on kartalla?Se on siisti paikka.Paikkani oli viety.
 • painoarvo
  Taloudellinen painoarvo muuttuu poliittiseksi vaikutusvallaksi ja itseluottamukseksi. Economic weight is translating into political clout and self-confidence. Maailmanlaajuisessa päästövähennyssopimuksessa on otettava huomioon uusien jäsenvaltioiden taloudellinen painoarvo ja kokonaisvaltainen tarvearviointi. In the global emission reduction agreement, consideration must be given to the new Member States' economic clout and GNA. Yhteisön taloudellinen painoarvo, sen ensisijaisesti kehitystä suosiva tehtävä sekä todella monien maiden tai maaryhmittymien kanssa solmitut etuoikeutetut suhteet sallivat sen meille. The Community' s economic clout, its primary role in promoting development, and its privileged links with numerous countries or groups of countries also allow us to take on such a role.
 • pilkka
  Leima lyötiin keskelle pilkkaa.Ammutaan pilkkaa.Nuoli osui pilkkaan.
 • pilkku
  Mitä nämä pilkut ovat? Ehkä hometta. Lähtevätköhän pesussa?Auringossa on esiintynyt poikkeuksellisen paljon pilkkuja.pallo pilkulle
 • prikka
 • ratti
  kääntää rattia
 • rätti
  Väännä se rätti välillä kuivaksi.Linnaan ei mennä vanhoissa räteissä.Tuuli näyttää virkoavan, vedetään rätit ylös.
 • riepu
 • talli
  Formula 1 -tallit, rallitallit ja hiihtotallit ovat kilpailuyhteisöjä.
 • tälli
 • tilkku
  Äiti teki tilkuista nukelle vaatteita.Ostamaamme mökkiin kuuluu tilkku maata.
 • vaikutusvalta
  Energiasta vastaavalla komission jäsenellä on oltava yhtäläinen vaikutusvalta kuin kaupasta vastaavalla komission jäsenellä. With an Energy Commissioner with the negotiating clout of the Trade Commissioner. Makrotaloudellinen vaikutusvalta ei tarkoita sitä, että EIP:llä olisi oltava oma makrotalouspolitiikka. This macro-economic clout does not require the EIB to have its own macro-economic policy. EU ei ole vain yhteisö, jolla on yhteiset edut, vaan myös arvoyhteisö, ja juuri siihen perustuu sen taloudellinen vahvuus ja poliittinen vaikutusvalta. The EU is not just a community of interests but one of values; that is what gives it its economic strength and political clout.

Definition of clout

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net