English-Finnish translations for comfortable

  • mukavaRehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa. Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so. Pidän tietysti paljon kuninkaastanne, ruotsalaisesta vapaudesta ja taloudesta, mutta pyydän teitä muistamaan, että tilanne ei ole mukava niin kauan kuin meillä on viisumit käytössä. Of course I love your King, Swedish freedom and the economy, but please remember that, as long as we have visas, we should not feel comfortable. Jos haluamme Euroopan unionin kansalaisten kannalta turvallisia ajoneuvoja, meidän on varmistettava se, että kuljettajilla on mukava olla ja että he eivät ole vaarassa. If we are to have safe vehicles for the citizens of the European Union to use then we need to make sure that the drivers are comfortable and free from any risk.
  • miellyttäväTämä ei ole miellyttävä tai helppo keskustelunaihe, mutta sitä ei kuitenkaan voi välttää. This is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it. Se ei ole miellyttävä olotila, ja yksi alueellisen taloussuunnittelun keskeisistä hankkeista on tukea yrityksiä biotekniikka-alan kasvun edistämiseksi. It is not a comfortable position and one of the key developments in the regional economic planning is to support a company to stimulate growth in biotechnology industries.
  • turvallinenOn kuitenkin otettava huomioon, että ilman vierintävastusta, joka syntyy renkaiden kulutuspinnasta ja elastista ominaisuuksista, turvallinen ja mukava ajaminen olisi mahdotonta. However, it is necessary to realise that, without rolling resistance, which occurs through the deformation of tyres and their elastic properties, safe and comfortable driving would be impossible.
  • viihtyäTurkin on lisäksi tehtävä myönnytyksiä maansa kurdiväestölle, jotta nämä voisivat viihtyä Turkissa ja pitää sitä kotinaan. At the same time, Turkey must make offers to the Kurdish population of Turkey so that they feel comfortable there and can consider Turkey as their home as well.

Definition of comfortable

Examples

  • This is the most comfortable bed Ive ever slept in
  • What a great guestroom! Ill be quite comfortable here
  • A comfortable income should suffice to consider oneself rich
  • The home team is ahead by a comfortable margin

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net