English-Finnish translations for concurrently

  • samaan aikaan
  • samanaikaisesti
    Samanaikaisesti on jätettävä käsiteltäväksi toinen ehdotus Grönlannille myönnettävästä taloudellisesta tuesta. A different proposal on financial aid to Greenland should be tabled concurrently. Tämän menetelmän täytäntöönpano 1999 aiheuttaa suuria menetyksiä, jotka kohdistuvat samanaikaisesti useampiin kannattaviin kohteisiin. The implementation of this procedure in 1999 will show drastic losses concurrently hitting several viable fronts. Maailman talousfoorumin ja Maailman sosiaalifoorumin tapaamiset järjestettiin samanaikaisesti, ja se kuvastaa niiden edustamien tulevaisuudennäkymien ristiriitaisuutta. The Economic Forum and the World Social Forum met concurrently, reflecting the split between the outlooks they represent.
  • rinnakkain
    Mainittujen neuvottelujen kanssa rinnakkain on jatkettu europatenttihakemusta (EPC) koskevan nk. Lontoon sopimuksen täytäntöönpanoa. Concurrently with these negotiations, the London Agreement is being implemented under the European Patent Convention.

Definition of concurrently

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net