English-Finnish translations for confirm

  • vahvistaa
    Voisitteko vahvistaa, että tämä on näkemyksenne. Please confirm that is your view. Voiko esittelijä vahvistaa tämän? Can the rapporteur confirm this? Istuntopalveluyksikkö voi vahvistaa tämän. Sessional services can confirm that.
  • konfirmoida
  • lujittaa
    Parlamentti on luonnollisesti pannut merkille Tyynenmeren strategiaa koskevat neuvoston päätelmät, joissa vahvistettiin, että EU lujittaa kumppanuuttaan tämän alueen kanssa. Parliament has, of course, noticed the Council conclusions regarding the Pacific strategy, which confirmed that the EU will strengthen its partnership with this region. Arvoisa puhemies, Palestiinassa 20. tammikuuta pidettävät vaalit ovat palestiinalaisille tilaisuus lujittaa tietä kohti demokratiaa, tietä, jolle he lähtivät viime tammikuussa. Mr President, the Palestinian elections on 20 January are an opportunity for the Palestinians to confirm the democratic path on which they set out last January. Kaikkein pienimpien ja puolustuskyvyttömimpien yksilöiden eli syntymättömien lasten tuhoamista ei voida pitää keinona lujittaa naisten arvokkuutta ja vapautta. The destruction of the smallest and most defenceless individuals in the shape of unborn children cannot be considered a way of confirming women's dignity and freedom.
  • vakuuttaa
    Voin vakuuttaa teille, että se perustuu lainsäädäntöön. I can confirm for you that it will be based on legislation. Voitteko vakuuttaa, ettei tästä aiheudu lykkäävää vaikutusta? Can you confirm that it will not have a delaying effect? Voin vakuuttaa, että kilpailukyky on todella yksi ensisijaisina pitämistämme kysymyksistä. I can confirm that this is, indeed, one of our priorities.

Definition of confirm

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net