English-Finnish translations for consecutive

 • peräkkäinen
  Arvoisa puhemies, tämä on toinen peräkkäinen täysistunto, jossa matkailulla on merkittävä osuus. Mr President, this is the second consecutive part-session during which tourism has occupied an important place. Tämä on kolmas peräkkäinen vuosi, kun tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tilinpäätöksessä ei esiinny olennaisesti virheellisiä tietoja ja että se on luotettava. This is the third consecutive year the Court has found the accounts to be free from material misstatements and reliable. Jokainen peräkkäinen laajentuminen on lisännyt epätasa-arvoa yhteisön rikkaimpien ja köyhimpien alueiden välillä. Each consecutive enlargement has resulted in greater inequality between the richest and the poorest regions in the Community.
 • perättäinen
  Seitsemäs perättäinen päätöslauselma hyväksyttiin Genevessä 24. huhtikuuta. The seventh consecutive resolution was adopted in Geneva on 24 April. Tämä on jo toinen perättäinen siirtymäajan pidentäminen, ja mielestäni sillä rikotaan EU:n lainsäädäntökäytäntöä. This is already the second consecutive extension of the transitional period, which I consider to be highly irregular from the perspective of EU legislative practice. kolme perättäistä vuotta kolme vuotta, jotka seuraavat toinen toistaan
 • ainainen
 • ajallinen
 • peräkkäin
  Viidentenä vuonna peräkkäin Turkki on epäonnistunut EU:n asettamien vaatimusten noudattamisessa. For the fifth consecutive year, Turkey has failed to comply with Europe's requests. Kyse ei ollut myöskään mistään satunnaisesta tapauksesta. Vuosi 2008 on Kyproksessa kolmas kuiva vuosi peräkkäin. Nor was this an isolated occurrence: 2008 is the third consecutive drought year in Cyprus. Siis joskus 20 tuntia peräkkäin ja joskus taas viisi kertaa päivässä parin tunnin ajan. Sometimes twenty consecutive hours, and at other times five times a day for a couple of hours.
 • peräkkäinen,ajallinen,ainainen,toinen toistaan seuraava

Definition of consecutive

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net