English-Finnish translations for constraint

 • rajoitus
  Tämä rajoittaa lainsäätäjien työtä, mutta tällainen rajoitus vaikuttaa mielestäni asianmukaiselta. This is a constraint on legislators, but it seems to me a proper constraint. Tästä syystä yhteisön politiikanaloja on välttämätöntä mukauttaa siten, että niissä otetaan huomioon eristyneisyydestä ja syrjäisyydestä johtuva rajoitus. This is why it is essential to adapt the Community policies to take account of this constraint resulting from insularity and remoteness. Jos rajoitus sen sijaan koskisi vain eurooppalaisia yrityksiä, niitä rangaistaisiin taloudellisesti ja syntyisi vakava riski sille, että työpaikat siirtyisivät unionin ulkopuolelle. However, if this constraint is only applied to European companies, they would be penalised financially and there would be a serious risk of jobs relocating outside the Union.
 • ehto
  Teen sen sillä ehdolla, että autat minua.Tämä sopimusehto määrittää velvollisuutesi.Tämän ehdon nojalla lainhuudatus jää ostajan maksettavaksi.
 • raja
  En voi hyväksyä tarkistuksia 15 ja 16, koska TACin muutosta koskeva 10 prosentin raja on liian tiukka todellisiin olosuhteisiin sopeutumisen kannalta. I cannot accept Amendments 15 or 16 because the 10% constraint on TAC changes is too tight to allow an adaptation to real circumstances. Äärimmäisellä rajalla kaikki päättyy.
 • rajoite
  Tämä oli tosiaankin hankala rajoite. This was indeed a difficult constraint. Rahamarkkinoiden huolenaiheet ovat aiemmin olleet hallituksille merkittävä rajoite. Previously, financial market worries have been a serious constraint on governments. Erot oikeusjärjestelmissämme ja niiden menettelyissä ovat edelleen selkeä rajoite. The difference between our legal systems, including their procedures, is clearly still a constraint.

Definition of constraint

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net