English-Finnish translations for construction

 • konstruktio
  Sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio, vai onko?
 • rakenne
  Sekä liikennevälineiden rakenne että teiden suunnittelu ja itse ihmiset ovat heikkoja kohtia. The construction method of transport modes, as also road design and people themselves, are weak points. Loppujen lopuksi pilarirakenne on todella huono rakenne avoimuuden luomiseen. The pillar structure is, at the end of the day, a totally useless construction for establishing openness. Tämä oikeudellinen rakenne voi toki vaikuttaa hiukan raskaalta ja monimutkaiselta, kuten ne rakenteet, joita ranskalaiset kutsuvat tuttavallisesti "kaasulaitoksiksi" . Admittedly, this legal construction may seem a little heavy, a little complex, what the French familiarly call "a gasworks' .
 • rakentaminen
  Heikentääkö vai vahvistaako sen rakentaminen meitä?" Does its construction strengthen or weaken us? Näiden 522 turbiinin rakentaminen saatetaan päätökseen vuonna 2011. Construction of the 522 turbines will be completed in 2011. Aihe: Bothnia-radan rakentaminen Pohjois-Ruotsissa Subject: Construction of the Bothnia line in northern Sweden
 • rakennelma
  Juuri tähän rakennelma kaatui. That is how the construction was blown apart. Eurooppa ei ole pelkästään poliittinen rakennelma, vaan se on henkinen elinalue. Europa is not merely a political construction, but an intellectual living space. Myönnettiin kuitenkin, ettei rakennelma ollut tarkoituksenmukainen pitkällä aikavälillä. However, it was recognized that the construction was not adequate in the long term.
 • rakennusala
  Yksi sellainen tapaus on Liettuan rakennusala. One such case is that of the Lithuanian construction sector. Rakennusala on yksi Liettuan pahimmin kärsineistä. The construction sector is one of the hardest hit in Lithuania. Rakennusala on kuitenkin yksi kaikkein vaarallisimmista toimialoista. However, construction remains one of the most dangerous areas of work.
 • rakennustyö
  Euroopan rakennustyö on yhä kesken - läheisessä naapurustossamme on esimerkiksi Valko-Venäjän kaltainen demokratian musta aukko, eurooppalainen häpeäpilkku. The construction of Europe is work in progress while there are still democratic black holes like Belarus so close by, which is a blot on the European landscape. rakennustöiden ajaksi
 • rakennustyöt
  Rakennustyöt on saatu jo päätökseen. Construction is already complete. Rakennustyöt Bystroyen kanaalissa Ukrainassa jatkuvat. Construction work on the Bystroye Canal in Ukraine continues. Muutama viikko myöhemmin rakennustyöt aloitettiin uudelleen. A few weeks later, construction started again.

Definition of construction

Examples

 • Construction is underway on the new bridge.
 • The engineer marvelled at his construction.
 • He had worked in construction all his life.
 • The office was a construction of steel and glass.
 • "Construction in string and clockwork" took first prize.
 • A thing of simple construction.
 • American conservatives tend to favor strict construction of the Constitution.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net