English-Finnish translations for conversely

  • kääntäenKääntäen, haittojen vähentäminen tekee mahdolliseksi uskottavan suhtautumisen huumerikollisuuteen. Conversely, the policy of damage limitation is precisely what makes a convincing approach to drugs crime possible. Kääntäen voidaan todeta, että väittämistä, jotka on tieteellisesti todistettu – ja jotka siis pitävät paikkansa – on tietenkin hyötyä kuluttajille. Conversely, it is of course the case that those claims that are scientifically proven – those that are true – are useful to consumers. Kääntäen pätee tietysti myös, että liittymisneuvottelut ja ehdokasvaltioiden ymmärrettävistä syistä syntyvät vaatimukset eivät saa häiritä uudistuskeskustelua. Conversely, of course, the accession negotiations and the accession candidate countries' demands which understandably arise must not be allowed to impede the reform debate.
  • päinvastoinAivan päinvastoin, MAIsopimus, sijoituksia koskeva monenkeskinen sopimus, hylättiin. Conversely, we rejected the MAI, the Multilateral Agreement on Investment. Maailmanlaajuistumiseen kohdistuvat pelot ja monet muut asiat merkitsevät päinvastoin suojaa vääränlaista kehitystä vastaan. Conversely, fears of globalisation and many other things actually protect us from making mistakes. Päinvastoin ympäristövaliokunnankaan ehdotusta ei voida kuluttajanäkökulmasta hyväksyä. Conversely, the proposals of the Environment Committee are unacceptable from the consumer's point of view.
  • sitä vastoinOlen sitä vastoin hyvin tietoinen siitä, että tämä on erittäin arkaluonteinen asia. Conversely, I am also very much aware that this is a highly sensitive issue. Yhteisön oikeus ei sitä vastoin kata kaikkia julkisen sektorin sisäisen yhteistyön muotoja. Conversely, not all forms of public-public cooperation are covered by Community law. Euroopan unioni on sitä vastoin valmis ottamaan vastaan ihmisiä, jotka haluavat työskennellä rehellisesti ja lakia noudattaen. Conversely, Europe is ready to welcome people who want to work honestly and within the law.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net