English-Finnish translations for correction

  • korjausTästä syystä korjaus oli aivan välttämätön. That is why a correction was crucial. Tämä on erittäin tärkeä korjaus. That is a very important correction. Sallikaa minun esittää lopuksi pieni tekninen korjaus. Allow me finally to make a short technical correction.
  • korjaaminenMakrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ( Prevention and correction of macroeconomic imbalances ( Se on vakava virhe, jonka korjaaminen on tärkeää. This is a serious error, the correction of which is important. Ihmisruumiin puutteiden ja vammojen korjaaminen kudosten ja solujen avulla on toisaalta edelleen arkaluonteinen asia. The correction of defects and injuries of the human body by means of tissues and cells, on the other hand, remains a sensitive issue.
  • korjausliikeNäemme nyt, millainen tiukka korjausliike seuraa vuosia kestänyttä löysää luotonantoa, jonka taustalla ovat samat hallitukset, jotka pitivät korkotasoa liian alhaalla liian pitkään. What we are seeing now is an inexorable correction to the years of easy credit created by these same governments which kept interest rates too low for too long.
  • oikaisuTämä ei ollut pelkkä tilastollinen oikaisu. This was not just a statistical correction. Hyvä kollega, tämä oikaisu on tehty, ja kaikki on taas kunnossa. This correction has been made and everything is now as it should be. Komissio on väittänyt, että oikaisu- ja takaisinperintäjärjestelmät lieventävät virheiden vaikutuksia. The Commission has claimed that the correction and recovery mechanisms mitigate the effects of the errors.
  • rangaistus
  • seuraamus

Definition of correction

Examples

  • I have four T-80 tanks at grid Three-niner-niner-four-eight-eight, Correction: Grid Three niner-niner-four-eight-five. How copy? Over.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net