English-Finnish translations for current

 • nykyinen
  Nykyinen järjestelmä on vararikossa. The current system is bankrupt. Nykyinen poikkeus on ainutlaatuinen. The current exemption is unique. Nykyinen järjestelmä ei toimi. The current system does not work.
 • virta
  Me kaikki tiedämme, ettei politiikka ole pitkä tyyni joki, vaan toisinaan se voi olla myös raivoisa virta. We all know that politics is not a long calm river and that sometimes it can also be a furious current. Juhlinta jäi näiden seinien sisäpuolelle. Toisin sanoen, virta ei vieläkään ole lähtenyt vyörymään. The celebrations spread no further than the walls of this building; in other words, the current is still not flowing. Jäätiköiden sulaessa niin sanottu Atlantin pumppu lakkaa toimimasta ja tropiikista tuleva lämmin Golf-virta ja sen jatke, Pohjois-Atlantin virta, tyrehtyy. As the glaciers melt, the so-called Atlantic pump will cease working and the warm Gulf Stream coming up from the tropics and its extension, the North Atlantic Current, will stop flowing.
 • ajankohtainen
  Tämäkin on nyt ajankohtainen asia. And this, too, is now a current issue. Tällä hetkellä Maltan ongelma on ajankohtainen. Currently, we face the problem of Malta. Kasvava inflaatio on toinen ajankohtainen ongelma. Rising inflation is another current problem.
 • tämänhetkinen
  Ukrainan tämänhetkinen tilanne ( Current developments in Ukraine ( Mikä on tämänhetkinen kustannusarvio? What are the current projected costs? GM/Opel: tämänhetkinen kehitys (keskustelu) GM/Opel: current developments (debate)
 • sähkövirta
  Emme tiedä, kuinka tavallinen sähkövirta tai magneettikenttä vaikuttaa meihin. We do not know how ordinary electric currents and magnetic fields affect us. Tällä hetkellä taloihimme tulee sähkövirta, emmekä me tiedä mistä se tulee. At the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from. Sähkövirran määrä on riippuvainen vaikuttavasta sähkömotorisesta voimasta ja virtapiirin sähkövastuksesta.
 • juokseva
  Poliisi jäljittää pakoon juoksevaa miestä.2 rkl juoksevaa voitaJuoseva vesi on helpottanut monien elämää ja lisännyt hyvinvointia.
 • käypä
 • kurantti
  Kaikea kuranttia viedään kaatopaikalle, mitä tuhlausta!
 • nykyaikainen
  Aikamme massiivinen maahanmuutto, tämä nykyaikainen orjakauppa, sopii samalla mainiosti pääoman etuihin niissä maissa, joihin maahanmuutto suuntautuu. These current waves of immigrants, this modern slave trade suits big business in the countries in which the immigrants end up just fine. Itävaltalaisilla on mielestäni ollut tuo yhtäältä vuosituhantinen ja toisaalta nykyaikainen näkemys siitä, että ajat muuttuvat ja että olemme tällä hetkellä muutosvaiheessa. Austrian people appear to possess dual vision: the ability to look forwards and backwards, to see that times are changing and that we are currently living through a period of transition.
 • suuntaus
  Tekstissä näkyy punaisena lankana vahva Venäjän vastainen suuntaus. A strong anti-Russian current is seen as a red thread in the text. Nykyinen suuntaus on maksaa lasku heti ennen sen erääntymistä tai kun se on erääntynyt. The current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue. Valvontakomiteasta parhaillaan käytävästä keskustelusta voidaan havaita myös toinen suuntaus. At the moment, we can perceive another tendency in the current debate about the Supervisory Committee.
 • vallitseva
  Euroopan lentoliikenteessä nykyisin vallitseva lentoliikenteen keskusten ja lähtö- ja saapumisaikojen järjestelmä ei ole paras mahdollinen. The system of hubs and slots which currently exists in European aviation is not as good as it could be. Somalian rannikkovesillä tällä hetkellä vallitseva tilanne on haitallinen joka suhteessa ja se vaikuttaa kaikkiin maihin. The current situation off the coast of Somalia is wrong on every level and has an impact on all countries. Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta, koska vallitseva talouskriisi on koetellut vakavasti EU:n teollisuutta. I voted in favour of this resolution because EU industry has been badly hit by the current economic crisis.
 • virtaus
  joen virtausSyvät pohjanläheiset virtaukset riippuvat paikallisesta topografiasta ja ovat yleensä hitaampia kuin pintakerroksen virtaukset.Liikuttava on vanhoihin elämänarvoihin kiinni kasvaneen työläisäidin suhde omaisiinsa, jotka uudet virtaukset ovat vieneet mukanaan. (Valvoja, 1918
 • voimassa oleva
  Voimassa oleva Solvenssi-järjestelmä on yli 30 vuotta vanha. The current Solvency regime is over 30 years old. Kotimaassani tällä hetkellä voimassa oleva veroprosentti on 25 %. In my country, the rate currently in force is 25 %. Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa poikkeamat. The current legislation in force allows for derogation.

Definition of current

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net