English-Finnish translations for dedicate

 • omistaa
  Meidän pitäisi omistaa tämä päivä myös hänelle ja hänen kaltaisilleen ihmisille. It is also to him and people like him that we should dedicate this day. Tänä vuonna päätimme omistaa naistenpäivän niille naisille, jotka elävät uskonnollisen fundamentalismin sorron alla. This year we decided to dedicate Women's Day to those women who are oppressed by religious fundamentalism. Ensinnäkin onnittelen teitä siitä, että päätitte omistaa Tampereen Eurooppa-neuvoston ensisijaisesti turvapaikkapolitiikalle. The first is to congratulate you for having made Tampere into a European Council primarily dedicated to asylum policy.
 • omistautua
  Haluammeko todella omistautua satoja vuosia vanhalle eurooppalaiselle perinteelle vai bisnesideologialle, joka on vain muutamia vuosikymmeniä vanha? Do we really want to dedicate ourselves to a centuries-old European creation or to a business ideology that is a few decades old? Nämä naiset unohdetaan ja jätetään huomiotta ja heitä syrjitään, koska he haluavat omistautua perheilleen, emmekä me kuuntele heitä. These are women who are ignored, disregarded and discriminated against because they want to dedicate themselves to their families, and we are not listening to them. Siinä on kyse tietystä varmuuden tasosta, joka naisilla on tänä aikana, jotta he voivat omistautua äitiydelle rauhassa ja pelkäämättä ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana. This is about the degree of certainty that women have during this time that they can dedicate themselves to motherhood, in peace and without fear, during the first weeks and months.
 • paljastaa
  Taideteos paljastetaan poistamalla suojavaate.Paljastin olevani vihainen.
 • pyhittää
  Hän pyhittää jokapäiväisen leipänsä rukouksella.Sunnuntait on pyhitetty levolle.Pyhitän elämäni tieteelle.
 • varata
  Euroopan unioni ei ole koskaan aikaisemmin päättänyt varata näin merkittävää summaa energia-alan keskeisille hankkeille. Never before has the European Union agreed to dedicate such a significant amount to key energy projects. Varasin ajan lääkärille, sillä jalassani on märkivä paise.Koetanpa varata aikaa tapaamiselle.
 • vihkiä
 • vihkiä käyttöön

Definition of dedicate

 • To set apart for a deity or for religious purposes; consecrate
 • To commit to a particular course of thought or action
 • To address or inscribe to another as a mark of respect or affection
 • To show to the public for the first time
 • Dedicated; set apart; devoted; consecrated

Examples

 • dedicated their money to scientific research
 • dedicated ourselves to starting our own business
 • dedicate a monument

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net