English-Finnish translations for defeat

 • tappio
  Muistakaamme kuitenkin, että tappio on tappio vasta, kun tunnustamme sen. Meidän ei pidä tunnustaa sitä. Let us remember, however, that a defeat is only a defeat when we accept it, and we must not accept it. Kolmas asia, jota tulee korostaa ja josta meidän on tehtävät johtopäätökset, on työväenpuolueen raskas tappio ja Meretz-puolueen tappio. The third issue we should highlight and on which we must draw conclusions is the heavy defeat of the Labour Party and the defeat of the Meretz Party. Tämä on tappio nuorten lasten perheille. This is a defeat for families with young babies.
 • häviö
  Onnistuminen Afganistanissa on ensimmäinen häviö maailmanlaajuiselle terrorismille, mutta se edustaa myös toivoa siitä, että tämä uudenlainen totalitaarinen hyökkäys voidaan torjua. Success in Afghanistan will represent the first defeat of the front of global terrorists, as well as the hope that this new type of totalitarian aggression can be repelled. Rooman häviö oli suuri.energiahäviö
 • kumota
  Voimme kumota ennakkoluuloja, mutta emme niitä lakeja, jotka ovat voimassa ja joita noudatetaan jäsenvaltioissa niiden itsemääräämisoikeuden mukaisesti. What we cannot defeat is not the prejudice but the laws that exist and are exercised in sovereign power by Member States. Moni tieteen teoria on kumottu ajan saatossa.
 • mitätöidä
  Isoisä mitätöi aiemman testamenttinsa tekemällä uuden.Heidän avioliittonsa mitätöitiin, koska se oli lainvastainen.
 • voittaa
  Jotkut sanovat, että terrorismin torjumiseksi on välttämätöntä voittaa Saddam Hussein. Some say that to defeat terrorism it is necessary to defeat Saddam Hussein. Yksikään valtio ei voi omin avuin voittaa kansainvälistä terrorismia. No country can defeat international terrorism on its own. Lopuksi haluan päättää puheenvuoroni toiveikkaasti ja todeta, että jonain päivänä voimme voittaa ja hävittää tämän sairauden. Lastly, I wish to end on a hopeful note and say that we will one day be able to defeat and eradicate this disease.
 • päihittää
  Meidän on varmistuttava siitä, että vapaalla yhteiskunnalla on käytössään oikeat välineet ja oikeat toimenpiteet, jotta se voi torjua ja päihittää sellaiset ihmiset, jotka yrittävät tuhota sen. We have to ensure that a free society has the right tools and the right measures in order to fight and defeat those who would destroy it.
 • peitota
 • poistaa
  PPE-ryhmä ei onnistunut pyrkimyksissään poistaa ydinaseettomia vyöhykkeitä, myös Lähi-itää, koskeva kohta. The efforts of the PPE to delete the paragraph concerning nuclear free zones, including in the Middle East, was defeated. Olin tyytyväinen siihen, ettei äänestyksessä hyväksytty kommunistisen ja sosialistisen vasemmiston yrityksiä poistaa päätöslauselmasta Kuuban diktatuurin suoraa tuomitsemista. I was pleased to see that attempts on the part of the communist and socialist left to remove the forthright condemnation of the Cuban dictatorship were defeated. Yhden ensisijaisista tavoitteista on koskettava useampien innovatiivisten koulutusohjelmien käyttöönoton edistämistä, jotta pitkäaikaistyöttömyys voitaisiin poistaa lopullisesti. One of the priorities must relate to the need to continue to put into place more innovative training programmes so that the evil of long-term unemployment can be defeated once and for all.
 • voitto
  Tämä tappio olisi voitto Eurooppaan epäilevästi suhtautuville. Such a defeat would be a victory for the eurosceptics. Se ei ole voitto, mutta ei tappiokaan, ja manageri jatkaa ottelua joku toinen päivä. It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day. Tämä on suuri voitto energia-alan oligopoleille ja tappio kuluttajille EU:ssa. It is a big victory for the energy oligopolies and it is a defeat for consumers in Europe.

Definition of defeat

Examples

 • Wellington defeated Napoleon at Waterloo.
 • Licking their wounds after a temporary defeat, they planned their next move.
 • The inscription records her defeat of the countrys enemies in a costly war.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net