English-Finnish translations for delay

 • siirtääDirektiiviä ei pidä eikä sitä voida enää siirtää tuonnemmas. This directive should not and cannot be further delayed. Neuvoteltaessa muiden ryhmien kanssa on oikeastaan kysyttävä, voidaanko äänestystä tosiaan siirtää. In consultation with other groups, we would ask to delay this matter. Neuvosto haluaa aina siirtää asioita, keskusteluja ja ehdotuksia. The Council is always keen to delay issues and discussions and proposals.
 • viivästyttääEn halua viivästyttää asioiden käsittelyä. I do not wish to delay matters. Mikä viivästyttää tämän assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa? What is delaying this association agreement from being implemented? Alkajaisiksi sanoin, ettei tarkoituksemme ole viivästyttää neuvotteluja. I started by saying that we do not intend to delay the negotiations.
 • myöhästyäLamfalussyn ryhmän ratkaisu saattaa myöhästyä ja pysäyttää UCITS-direktiivin. The Lamfalussy agreement is in danger of being delayed and the UCITS directive of being halted in its tracks. Toiseksi, Laekenia ennakoiden on hyvä jo nyt sanoa, että joissakin asioissa olemme vaarassa myöhästyä Tampereella laaditusta aikataulusta. Secondly, and it is worth saying this now, in advance of Laeken, we risk facing delays in meeting the Tampere timetable. Toiseksi pitääkö paikkansa, että näiden molempien ajopiirtureiden kehittely on niin pitkällä, että 1 B -tyypin pakollinen asentaminen vuodesta 2000 lähtien ei voi myöhästyä? Second, is it true that both types of tachograph have reached a stage of development which would mean that making type 1B compulsory from 2000 would not result in delays?
 • viivästysToivon, että kyseessä on vain tekninen viivästys. I hope that is only a technical delay. Halusin kertoa teille, mistä tämä viivästys johtuu. I wanted to let you know why we have this delay. Pienikin viivästys aiheuttaa politiikkamme täytäntöönpanon viivästymisen. Any further delay and implementation of our policies will be delayed.
 • viivyttääSitä ei pitäisi viivyttää aiheettomasti. There should not be any undue delay. Pitääkö meidän sen vuoksi viivyttää uudistusta? Is this a reason to delay the reform? Kenen edun mukaista on viivyttää uudistuksia? In whose interest is it to delay reforms?
 • viivytysOli tullut aika korjata viivytys. It was time to put right this delay. Tästä syystä tuli kolmen minuutin viivytys. That is why there has been a delay of three minutes. Nyt koko päätöksentekomenettelyyn tulee viivytys. This will mean a delay in the whole decision-making process.

Definition of delay

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2022 DictionaryPro.net