English-Finnish translations for deployment

  • asettelu
    Joukkojen asettelu edistyy suunnitelmien mukaan. The deployment of troops is proceeding according to plan. Joukkojen asettelu aloitettiin uudelleen 12 päivän kuluttua, eikä tämä 12 päivän tauko vaikuttanut operaation yleisaikatauluun. The deployment was resumed after 12 days and this 12-day break did not affect the general schedule of the operation.
  • joukkojen asettelu
    Joukkojen asettelu edistyy suunnitelmien mukaan. The deployment of troops is proceeding according to plan. Joukkojen asettelu aloitettiin uudelleen 12 päivän kuluttua, eikä tämä 12 päivän tauko vaikuttanut operaation yleisaikatauluun. The deployment was resumed after 12 days and this 12-day break did not affect the general schedule of the operation.
  • käyttöönotto
    Mainitsemani epävirallisen kokouksen pääteemana on älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto EU:ssa. The main topic of this informal meeting is the deployment of the Intelligent Transport System (ITS) in the EU. Kolmannella rivillä, sanojen "käyttöönotto paikan päällä" jälkeen, pyydämme kannatusta seuraavien sanojen lisäämiselle: On the third line, after the words 'deployment on the ground', we would like to ask for support for the following words, which are ... Aikatauluista totean, että useimmat kansalliset järjestelmät kehitettiin 1980-luvun alussa. Järjestelmien käyttöönotto on kuitenkin pitkä ja kallis prosessi. As regards the timing, most of the national systems were developed in the early 1980s, but their deployment is a long and costly process.

Definition of deployment

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net