English-Finnish translations for deposit

 • käsiraha
  Irtaimen kaupassa käsirahan saanut myyjä sitoutuu pitämään kaupan kohteen ostajan varalta käsirahan maksamisen yhteydessä sovitun tietyn ajan. Jos myyjä kieltäytyy päättämästä lopullista sopimusta, hän saattaa joutua korvausvelvolliseksi. Ostaja ei ole velvollinen tekemään sovittua kauppaa, mutta menettää käsirahan, jos ei tee sopimusta
 • talletus
  Kun lupaus rikotaan ensimmäisen kerran, maan on maksettava nk. korollinen talletus. The first time a promise is broken, the country will be forced to pay an interest-bearing deposit, as we have called it. Tässä mietinnössä vahvistetaan, että jäsenvaltioiden on tehtävä korollinen talletus tai maksettava sakko osana vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevien ja korjaavien osien mukaisia toimenpiteitä. This report provides for the Member States to lodge interest-bearing deposits or pay fines, as part of the preventive and corrective parts of the Stability and Growth Pact.
 • panna
 • esiintymä
 • asettaa
 • depositio
 • ennakko
  ottaa ennakkoaOtin vähän ennakkoa tässä hommassa - tuleepahan ainakin ajoissa valmiiksi.
 • laskea
 • panna talteen
 • panna tilille
 • pano
  Se oli nopea ja kiva pano.Hommasin äijälle isotissisen vanhemman panon.
 • pantti
  Tällä hetkellä kertakäyttötölkeistä on maksettava pantti Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. At the moment, deposits are payable on disposable cans throughout Sweden, the whole of Denmark and all of Germany.
 • säilyttää
 • sijoittaa
  Vaarattomien jätteiden kaatopaikoille pitää voida sijoittaa tiettyjä kiinteitä ei-reaktiivisia vaarallisia jätteitä. It is to be permissible to deposit certain types of solid non-reactive hazardous waste on landfill sites for non-hazardous waste. Joukot on sijoitettu Kabulin lähistölle ja maan rauhallisempiin pohjoisosiin.Sijoitin erääseen rahastoon.
 • tallete
 • tallettaa
  Mitä näille osakkeille tapahtuu - onko ne tarkoitus tallettaa? What happens to these shares - are they to be deposited? Jäsenvaltioiden olisi pitänyt tallettaa ratifioimiskirjansa 1. tammikuuta 2005 mennessä. Member States were due to deposit their instruments of ratification before 1 January 2005. Tiedän, ettei terrorismin rahoitus perustu kaavaan, jossa terroristi A astelee kaupungin pääkadun pankkiin, tallettaa sinne rahaa ja toivoo sitten jonkun muun nostavan rahat damaskoslaisesta pankista. I know that terrorist funding does not involve Terrorist A going into a high street bank, depositing his money and hoping that someone will draw it from a bank based in Damascus.
 • uskoa jonkun haltuun
 • vakuus
  Meidän pitäisi vaatia vakuus kaikista Israelista tuoduista tuotteista, ennen kuin voimme varmistua siitä, että Israel lopettaa sopimuksen rikkomisen. We should be requiring deposits on all goods imported from Israel until we are able to ensure that Israel will stop abusing the agreement.
 • esiintymä (malmi-, öljy-, mineraali- tms.)
 • karsta
  Piikkisten karstojen välissä karstataan villasta hahtuvia kehruuta varten.
 • kautio
 • kerrostuma
 • kerrostuma (esiintymä)
 • maksaa käsiraha
 • maksaa kautio
 • pullopantti
 • tallettaminen
  Jäsenvaltioiden on harkittava vakavasti sellaisen järjestelmän soveltamista, jossa uuden elokuvatuotannon tallettaminen elokuva-arkistoon on pakollista. The Member States must give serious consideration to the application of a system of mandatory deposit of new film productions in their film archives.
 • talletusesine
 • tilillepano
 • vakuusmaksu
  Jotta lentoyhtiö voi käyttää Italiassa tilapäisiä lentäjiä ja lentokoneinsinöörejä, yhtiön on maksettava 400 000 euron vakuusmaksu ja perustettava neljä toimistoa. In order to place temporary pilots and aircraft engineers with an airline in Italy, a EUR 400 000 deposit and the establishment of four offices are required.
 • [[panna]] [[talteen]]
 • [[panna]] [[tilille]]
 • [[uskoa]] [[jonkun]] [[haltuun]]

Definition of deposit

 • Sediment or rock that is not native to its present location or is different from the surrounding material. Sometimes refers to ore or gems
 • Money placed in an account
 • A sum of money or other asset given as an initial payment, to show good faith, or to reserve something for purchase
 • A sum of money given as a security for a borrowed item, which will be given back when the item is returned, e.g. a bottle deposit or can deposit
 • To lay down; to place; to put
 • To lay up or away for safekeeping; to put up; to store
 • To entrust one's assets to the care of another. Sometimes done as collateral
 • To lay aside; to rid oneself of

Examples

 • a mineral deposit
 • a deposit of seaweed on the shore
 • They put a deposit on the apartment.
 • A crocodile deposits her eggs in the sand.
 • The waters deposited a rich alluvium.
 • to deposit goods in a warehouse

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net