English-Finnish translations for deviation

 • aperraatio
 • deviaatio
 • eksymä
 • poikkeaminen
 • ero
  Minusta niillä ei ole mitään eroa.Sukupuolten välillä on monia eroja.En kestäisi pitkää eroa kotimaastani.
 • hajonta
 • poikkeama
  Toisin sanoen alijäämän on oltava väliaikainen, eikä poikkeama 3 prosentista saa olla kovin suuri. That is to say that the deficit must be temporary and there must not be much deviation from the 3%. Yrittäjien sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan olisi ennakkotapaus ja selvä poikkeama yleisestä työaikadirektiivistä. The inclusion of entrepreneurs would be a precedent and a clear deviation from the general Working Time Directive. Tämä päätöslauselma oli nähdäkseni vaarallinen eurooppalaisuuden vastainen poikkeama, joka rikkoi tykkänään tasapainon. In my opinion, the motion for a resolution is a dangerous anti-Europe deviation, which completely alters the balance.
 • poikkeavuus
 • poikkeus
  Kun kyseessä on poikkeus yleisestä säännöstä, budjettivaliokunta olisi halunnut komissiolta kokonaan uuden esityksen. As this is a deviation from the general rule, the Committee on Budgets would have liked to have an entirely new proposal from the Commission. Kirjastojärjestöt vaativat kirjastoille poikkeuksia tekijänoikeuslainsäädäntöön.Juhlapyhät aiheuttavat poikkeuksia aukioloaikoihin.
 • vinous

Definition of deviation

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net