English-Finnish translations for dispute

 • kiistää
  Tämä on tosiseikka, jota ei voi kiistää. This is a fact and is not disputed. Kukaan ei voi kiistää, etteikö tätä oikeutta voida käyttää väärin. No one will dispute the fact that it may be abused. Kuka voisi kiistää sen, että tällaista arviointia olisi syytä epäillä? Who can dispute the correctness of such an assessment?
 • kiista
  Tämä kiista ilmeisesti jatkuu. Obviously there might be an ongoing dispute. Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kiista Dispute between the EU and the USA Se ei ole Slovakian ja Unkarin välinen kiista. It is not a Slovak-Hungarian dispute.
 • kiistellä
  Sen vuoksi voidaan kiistellä siitä, onko siinä järkeä. It can therefore be disputed whether it makes sense. Nyt ei mielestäni ole oikea hetki väitellä tästä asiasta tai kiistellä menettelystä. I do not feel that now is the time to argue about this, or to have a dispute over procedure. Kenellekään ei tulisi mieleenkään kiistellä NATOn hyödyllisyydestä, vähiten minulle. It would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
 • kyseenalaistaa
  Direktiivin tähänastisen täytäntöönpanon kyseenalaistaa suuri joukko epäilyksiä ja suoria rikkomuksia. Implementation so far has given rise to a series of disputes and/or straightforward infringements. Tiesivätkö liittolaiset niistä jo ennen Balkanin sotaa ja sotilaallista väliintuloa, jota en sivumennen sanoen halua kyseenalaistaa? Were the allies aware of this before the Balkan War and before the intervention, which, I hasten to add, I do not dispute? Koska tätä vastuuta ei pidä kyseenalaistaa tai vaarantaa muutoin, perusoikeusvirastolla pitää olla selkeät toimintalinjat ja sen pitää vastata toiminnastaan jollekin ylemmälle taholle. This responsibility must not be disputed or otherwise jeopardised, and so there must be clear guidelines for the agency, which needs to play a subordinate role.
 • erimielisyys
  Loppujen lopuksi erimielisyys huippukokouksessanne koski vallanjakoa Euroopassa, jota maailmanvallat ovat pitkään aliarvioineet. At the end of the day, the dispute at your summit was about the division of power in Europe, which the world powers have long disregarded. Onko komissiolla joitakin tietoja ja mahdollisuuksia tai voiko komissio antaa jonkin arvion vai koskiko erimielisyys Kreikan kanssa vain menettelytapaa? Does the Commission have any information on this or does it wish to comment on the issue, or was the dispute with Greece merely procedural? Lisääntyvä erimielisyys Itämeren suojelluista alueista on vain yksi esimerkki kalastusalan taloudellisten etujen ja luonnonvarojen suojelua koskevien näkökulmien välisistä jännitteistä. The rising dispute over protected areas in the Baltic is just one illustration of the tensions between the economic interests of the fishing industry and aspects of protection of natural resources.
 • haastaa
  haastaa riitaahaastaa kaksintaisteluunA mitä sie haastat?
 • jupakka
  Asiasta kehkeytyi kansainvälinen jupakka.
 • riita
  Tämän ei pitäisi olla vain Slovakian ja Unkarin välinen riita-asia. This should not be a dispute between Slovakia and Hungary. Tämä pätee erityisesti rajatylittäviin riita-asioihin. This is particularly about cross-border disputes. Yhdysvaltojen ja EU:n välinen riita-asia WTO:ssa ei muuta tilannetta millään lailla. The WTO dispute we had with the United States does not change anything.
 • sanasota
 • väitellä
  En halua väitellä näistä syytteistä täällä. I do not wish to dispute those charges here. Nyt ei mielestäni ole oikea hetki väitellä tästä asiasta tai kiistellä menettelystä. I do not feel that now is the time to argue about this, or to have a dispute over procedure. Neliömetreistä tai muista mitoista voidaan kyllä väitellä, mutta kiistassa ei ole mielestämme kyse laajoista alueista. One might argue over the odd square metre or other measurement, but in our view, the dispute does not concern vast areas.
 • vastustaa
  Minä vastustan tätä näkemystä ja uskon, että sitä vastustaa yhä useampi meistä. I personally dispute your view and I believe that there are more and more of us who do so. Hän vastusti esitettyä uudistusta.Prikaati vastusti vihollisen hyökkäystä sekä tykkitulella että käsiasein.

Definition of dispute

 • An argument or disagreement, a failure to agree
 • to contend in argument; to argue against something maintained, upheld, or claimed, by another
 • to oppose by argument or assertion; to controvert; to express dissent or opposition to; to call in question; to deny the truth or validity of
 • to strive or contend about; to contest
 • to struggle against; to resist

Examples

 • Some residents disputed the proposal, saying it was based more on emotion than fact
 • to dispute assertions or arguments

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net