English-Finnish translations for edge

 • reuna
  IMF on yksi Bretton Woods -instituutioista, ja se on Maailmanpankin ja GATT/WTO:n tavoin pyrkinyt estämään eriarvoista kehitystä kapitalistisen maailman keskustan ja reuna-alueiden välillä. . The IMF is one of the Bretton Woods institutions, which, like the World Bank and GATT/WTO, have served to entrench unequal development between the centre and the outer edges of the capitalist world. Jyrkänteen reuna on vaarallinen paikka.
 • terä
 • särmä
 • kaari
  rakennuskaari, perintökaari
 • kärki
  Neulan kärki, kynän kärkiKolmion kärjetKilpajuoksijoiden kärki lähtee viimeiselle kierrokselle.
 • etulyöntiasema
  Ryhmäni väittää, että toimilla voidaan lisätä voittoja ja työpaikkoja sekä antaa taloutemme kilpailukyvylle uusi etulyöntiasema. My group argues they can add to profits and to jobs and give our economy a new competitive edge. Pitäisikö meidän Euroopassa riistää itseltämme mahdollisuus saavuttaa etulyöntiasema teknologiassa? Were we in Europe expected to deprive ourselves of the chance to be at the cutting edge of technology?
 • hivuttaa
  Mutta voimme huomata joidenkin pahastuvan, kun komissio yrittää hivuttaa tätä eteenpäin, ja kehotammekin komissiota olemaan todella rohkea ja todella näyttämään tietä tässä asiassa. But we can hear the eggshells cracking as the Commission tries to edge forward on this and we urge the Commission to be really brave and really lead on this issue.
 • laita
  Vesi valui yli ammeen laidan.Matti halusi puheenvuoron ja kilautti lusikalla juomalasin laitaan.Kävelimme pitkin laitaa pellon metsänpuoleiseen päähän.
 • reunus
 • syrjä
 • aari
 • äärireuna
 • hioa
  Mielestäni mahdollinen sovittelumenettely olisi paras tapa hioa pois ne ongelmakohdat, jotka vielä ovat ratkaisematta. I think a possible conciliation procedure would be the best way to smooth off the sharp edges that still remain unresolved. Pieniä yksityiskohtia hiotaan viimeiseen asti.
 • Syrjä
 • teroittaa
  teroittaa veitsiTeroitan lyijykynän, jotta sillä voi taas kirjoittaa.Teroitan sinulle tätä vaatimusta.

Definition of edge

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2019 DictionaryPro.net