English-Finnish translations for employ

 • palkata
  Ne voivat palkata yhdeksän sihteeriä. They may employ a total of nine secretaries. Monissa tapauksissa työnantajat eivät halua palkata yli 55-vuotiaita. In many cases, employers do not want to employ people over the age of 55. He haluavat palkata työntekijöitä Ukrainan ja Valko-Venäjän kaltaisista valtioista. They are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
 • käyttää
  Hän ei halunnut käyttää työllisyyttä veropolitiikan tavoitteena. He did not want to use employment as a target for tax policy. Voimmeko käyttää niitä nyt edistääksemme nopeasti työllisyyttä ja kasvua? Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly? Hävittiin miljardeja, jotka olisi voitu käyttää työn verotuksen keventämiseen. We lost billions which could have been used to cut taxation on employment.
 • ottaa työhön
  kirjallinen. - (EN) Äänestin tätä vastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että en halua EU:n sanelevan minulle, kenet voin ottaa työhön tai palvelukseen. in writing. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage. Valmistelukunnan pitää sen vuoksi tehdä perusteellista työtä ja sen pitää ottaa työhön mukaan tarvittavia asiantuntijoita, jotka voivat auttaa niin enemmistö- kuin vähemmistökannanotoissakin. The Convention should therefore do some detailed work and employ the necessary experts to help with both the majority and minority approaches.
 • työllistää
  Kukin yritys työllistää keskimäärin viisi ihmistä. On average each company employs five people. Metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä. Forest management employs 350 000 people. Metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä. 350 000 people are employed in forest management.

Definition of employ

Examples

 • The school district has six thousand teachers in its employ
 • Yesterday our local garage employed a new mechanic
 • The burglar employed a jemmy to get in

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net