English-Finnish translations for end

 • loppup
  Tästä järjettömyydestä on tehtävä loppu. We must put an end to this madness. Sellaisesta itsekkyydestä on tultava loppu. Such self-indulgence must end. Meidän on tehtävä tästä loppu. We have to bring an end to this.
 • pää
  Se ei ole matkan pää, vaan vasta sen alku. It is not the end of the journey but only the beginning. On väärin väittää, että Lissabonin sopimus olisi tien pää. Now, it is wrong to say that the Lisbon Treaty is the end of the road. Perustuslakisopimus ei ole tien pää eikä määränpää – ei edes majatalo, johon pysähtyä. The Constitution is not the end of the road, it is not the final destination, and is not even an inn.
 • loppua
  Tämän politiikan täytyy loppua. This policy must now be ended. Toiminnan vähentämistukien pitäisi loppua vuonna 2007. Closure aid is to come to an end in 2007. Arvoisa komissaari Brittan, emme näe loppua tarinalle. This is a never-ending story, Commissioner Brittan.
 • pääty
  Mutta historia ei pääty tähän. But history does not end there. Tarina ei tietenkään pääty tähän. Of course, this is not the end of the story. Meidän työmme ei siis pääty tähän. So this is not the end of our work.
 • kärki
  Neulan kärki, kynän kärkiKolmion kärjetKilpajuoksijoiden kärki lähtee viimeiselle kierrokselle.
 • kohde
  Kapitalismi ei ole mikään kiintymykseni kohde, se on yksinkertaisesti vain keino. Capitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end. Toivon, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat loppujen lopuksi ongelmiin joutuneiden kansalaisten ensimmäinen kohde. At the end of the day, I hope MEPs are the first port of call for citizens who have problems. Vaikka tarkoitus ei olekaan esittää tavaraliikenteen maantiekuljetusta pahana asiana, siitä on nyt tullut kritiikin kohde. Although it was not the intention to demonise goods transport by road, it has ended up being the target.
 • lopettaa
  Meidän pitäisi lopettaa tällainen tuhlaaminen. It is time we ended this waste. On aika lopettaa tämä tekopyhyys. It is time to end the hypocrisy. Haluaisin lopettaa optimistiseen sävyyn. I should like to end on an optimistic note.
 • päämäärä
  Säännöt eivät ole päämäärä sinänsä vaan keino saavuttaa päämäärä. Rules are a means to an end, not an end in themselves. Vapaakauppa ei ole päämäärä; vapaakauppa on yksi keino saavuttaa päämäärä. Free trade is not the end; free trade is a means to an end. Sen on oltava keino, ei päämäärä. It must be a means, not an end.
 • päättää
  Haluaisin päättää puheenvuoroni esittämällä toiveen. Lastly, I would like to end with a wish. Tästä huolimatta voimme päättää myönteiseen huomautukseen. Despite this, we can end on an optimistic note. Tämä päättää kuitenkin yhteiskeskustelun talousarviosta. However, this ends the joint debate on the budget.
 • päättyä
  Asia ei voi päättyä millään muulla tavalla. It cannot end in any other way. Työ ei saa päättyä tähän mietintöön. This report must not be the end of this work. Keskustelun ei kuitenkaan pidä päättyä tähän. The debate, however, must not end there.
 • tarkoitus
  Sen on tarkoitus olla alku, ei loppu. It was meant to be a beginning, not an end. Euro ei ole tarkoitus sinänsä. The Euro is not an end in itself. Tarkoitus ei aina pyhitä keinoja. The end does not always justify the means.
 • aari
 • äkkiloppu
 • loppuosa
 • loppupää
 • pääte
  illan päätteeksiEnnen mikrotietokoneita tietokonetyöskentely tapahtui päätteen näyttöä ja näppäimistöä käyttäen.Tamtronin GSM-päätteet ovat pienikokoisia ja huomaamattomasti asennettavissa oven lähettyville. (puhutaan kellokortinlukijasta
 • tuho
  HI-viruksen ja aidsin aiheuttama tuho on kaikkien tiedossa, mutta myös tuberkuloosi on leviämässä. The devastation caused by HIV/AIDS is well-known but TB is increasing and malaria remains endemic. Myrsky sai aikaan suurta tuhoa.Rooman valtakunnan nousu ja tuho.
 • tulos
  Tulos on minusta silti merkittävä. Nonetheless, I think the end is in sight.

Definition of end

 • A key that when pressed causes the cursor to go to the last character of the current line

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net